Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. oświadczeń majątkowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. oświadczeń majątkowych

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Człuchowa, z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów

  1. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@czluchow.eu lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

  1. Pani/Pana dane osobowe:

1) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, realizacji zadań nałożonych na Burmistrza związanych z przyjmowaniem i analizowaniem oświadczeń majątkowych, na podstawie:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2) nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ;

3) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

4) będą przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z przepisami ww. ustaw.

4. Informacje podane w części A oświadczenia majątkowego stanowią informację publiczną, dane wykazane w części B są niejawne i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkami określonymi przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania danych zawartych w aktach, w tym danych osobowych, innym organom w ramach prowadzonych postępowań. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

5. Posiadają Państwo prawo złożenia do administratora wniosek dotyczący:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych;

b. sprostowania / poprawiania swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

(Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach prawa).

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
15 maj 2020

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
15 maj 2020, godz. 08:18

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
15 maj 2020, godz. 08:18