Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. 2020-10-05 15:41:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchów o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Kamiennej w Człuchowie wraz z przebudową oświetlenia ulicznego na działce nr 807 2020-09-25 12:15:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchów o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej 0,4 kV, do zasidalania budynku mieszkalnego oraz mieszkalno-usługowego przy ul Kamiennej 2020-09-25 12:13:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie 2020-09-25 09:52:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego i mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Człuchowie przy ul. Kamiennej 2020-07-29 13:37:09
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia 2020-07-01 07:36:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Szkolnej i al. Wojska Polskiego w Człuchowie, oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 2020-06-26 08:19:10
Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-06-10 14:33:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych w m. Człuchów, ulice: Zbożowa, Pszeniczna, Rzepakowa, al. Lawendowa, długość odcinka 2538,13 mb 2020-06-10 14:32:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV, do zasilania budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kraszewskiego 2020-06-09 12:31:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 2020-06-09 12:29:55
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej 2020-06-05 12:44:10
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Człuchowa 2020-06-04 15:10:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenu połozonego przy ul. Sienkiewicza 2020-05-28 14:02:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko terenu położonego przy alei Jana Pawła II, ulicy Kasztanowej i alei Wojska Polskiego w Człuchowie 2020-05-15 08:06:28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2020-05-12 15:06:15
Obwieszczenie w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Przebudowa dróg gminnych w m. Człuchów, ulice: Zbożowa, Pszeniczna, Rzepakowa, al. Lawendowa, długość odcinka 2538,13 mb 2020-04-30 14:47:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią dla terenu położonego przy ul Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie 2020-04-30 14:43:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Człuchowie przy ul. Kamiennej 2020-04-06 14:44:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa-Operator SA o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kraszewskiego w Człuchowie 2020-03-17 10:35:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Przebudowa dróg gminnych w m. Człuchów, ulice: Zbożowa, Pszeniczna, Rzepakowa, al. Lawendowa, długość odcinka 2538,13 mb 2020-02-07 13:14:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. POniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-01-14 10:12:35
Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Nowy Dwór" Sp. z o.o. na 2020 rok 2019-12-30 12:19:05
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych 2020-06-26 11:11:54
Ogłoszenie nr 0050.53.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-06-26 12:58:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu i możliwościach zapozania się z jego treścią 2020-07-13 09:01:18
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu tzw. "uchwały antysmogowej dla miast" 2020-07-13 15:33:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zbieranie odpadów na działkach 5/7 i 5/8 w miejscowości Człuchów" 2020-08-11 13:36:49
Informacje dla rolników 2020-08-13 09:18:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. Kamiennej w Człuchowie wraz z przebudową oświetlenia ulicznego 2020-08-13 10:51:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu wód deszczowych do odbiornika - rów połączony z Jeziorem Urzędowym oraz przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 2020-08-13 10:55:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Ronda Miast Partnerskich do południowej granicy administracyjnej miasta, obejmującego Jezioro Miejskie w Człuchowie 2020-08-07 08:38:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Mickiewicza i ul. Towarowa 2020-09-02 09:28:18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu wód deszczowych do odbiornika - rów połączony z Jeziorem Urzedowym oraz przebudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej będącej w kolizji z projektowaną siecią deszczową w mieście Człuchów 2020-10-29 14:16:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią 2020-11-04 07:47:28
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 2020-11-12 08:43:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko terenu przy ul. Sienkieiwcza w Człuchowie 2020-11-20 11:58:10
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko 2020-11-26 10:07:43
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnymw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zbieranie odpadów na działkach 5/7 i 5/8 w miejscowości Człuchów" 2020-12-01 11:22:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie 2020-12-23 08:24:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
30 gru 2019

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
30 gru 2019, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
30 gru 2019, godz. 12:17