Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 2019-01-15 09:39:45
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór ofert na kupno organów Roland EXR-3 - ponowny 2018-12-21 11:36:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie 2018-12-18 13:39:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania deczyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na działce o nr 7/26 i 7/35 położonej w Człuchowie przy ul. Przemysłowej 2018-12-11 09:42:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie 2018-09-28 12:27:55
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa ustalające terminy naboru wniosków 2018-09-12 11:35:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 2018-08-29 13:12:12
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie 2018-08-10 12:41:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania deczyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej na działce o nr 65/9 położonej w Człuchowie przy ul. Broniewskiego. 2018-07-31 09:15:56
Nowe za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - 04.07.2018 2018-06-27 15:09:51
Ogł@oszenie o możliwości skaładania wniosków o oszacowanie szkód w związku z suszą 2018-06-22 11:57:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania deczyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej na działce o nr 65/9 położonej w Człuchowie przy ul. Broniewskiego 2018-06-12 13:33:11
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór ofert na kupno organów Roland EXR-3 2018-05-23 13:40:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Ronda Miast Partnerskich do południowej granicy administracyjnej miasta, obejmujący Jezioro Miejskie w Człuchowie, oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 2018-04-20 10:13:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkawaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie budynku usługowego, oraz zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2018-04-11 12:21:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-03-16 10:40:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projrktu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul Sienkiewicza oraz teren do ul. Kościńskiego i ul. Hubala w Człuchowie. 2018-02-20 08:54:17
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Człuchowa 2018-02-12 12:06:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 stycznia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV 2018-02-05 11:08:26
Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2018-01-18 13:43:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
18 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
18 sty 2018, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
18 sty 2018, godz. 13:42