Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Dworcowej na działkach 19/8 i 19/22. 2018-01-12 09:10:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 296 - ul. Sienkiewicza, w Człuchowie 2017-12-27 10:34:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Dworcowej.. 2017-12-01 11:39:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza.. 2017-11-28 08:54:14
Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wraz z odpowiedzią w sprawie Zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 2017-10-30 11:41:15
Wystąpienie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wraz z odpowiedzią w sprawie Zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 2017-10-30 11:40:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie. 2017-10-24 13:48:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Dworcowej 27. 2017-09-22 10:46:56
Podsumowanie konsultacji społecznych uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działenia Komitetu Rewitalizacji. 2017-09-21 14:26:25
Podsumowanie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 2017-09-21 14:26:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy B. Chrobrego i wymianie nawierzchni chodnika i miejsca składowania odpadów na Osiedlu Młodych w Człuchowie 2017-09-06 10:45:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza. 2017-09-04 15:02:50
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-08-25 12:01:57
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-08-25 11:54:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy B. Chrobrego i wymianie nawierzchni chodnika i miejsca składowania odpadów na Osiedlu Młodych w Człuchowie 2017-08-17 14:51:33
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów dokumentów: Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie; Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2017-08-16 10:18:27
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz terenu od ul. Kościńskiego do ul. Hubala 2017-08-08 12:47:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 2017-07-07 12:41:08
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - lipiec 2017 2017-07-07 12:02:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Dworcowej 27.. 2017-06-23 13:08:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o podjęciu uchwały Nr XXX.221.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie 2017-06-12 12:20:35
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin 2017-05-24 10:52:03
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej w Człuchow.ie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 2017-05-16 11:57:49
Powszechny Spis Rolny 2020 - konsultacje 2017-04-18 07:49:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Łąkowej. 2017-04-12 12:55:16
Opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia drzew i krzewów, do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2017-04-11 14:21:06
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (Edycja 2017) 2017-04-04 15:12:51
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią - teren przy ulicy Szczecińskiej w Człuchowie 2017-04-03 14:05:53
Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie po zmianach. 2017-03-28 16:04:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-03-28 12:25:52
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej w Człuchowie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 2017-03-21 13:25:43
Informacja w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska GPR Śródmieścia. 2017-03-14 14:11:33
Informacje podsumowujące przebieg konsultacji społecznych dotyczące wszystkich form konsultacji. 2017-03-09 14:06:09
Opinia Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie oceny strategicznej do GPR 2017-03-08 15:00:36
Stanowisko RDOS w sprawie oceny strategicznej do GPR 2017-02-21 14:50:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Łąkowej. 2017-01-31 14:04:17
Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Człuchowa zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne niżej wymienionych projektów dokumentów: Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie, uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rwitalizacji 2017-01-30 13:29:25
Obwieszczenie - Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 13.01.2017 r. wydał decyzję nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno" 2017-01-23 14:48:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenu przy ul. Szczecińskiej w Człuchowie. 2017-01-18 11:50:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu przy ul. Słowackiego w Człuchowie 2017-01-10 15:08:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Gizowski

Data wytworzenia:
10 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Maciej Gizowski

Data publikacji:
10 sty 2017, godz. 15:06

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Gizowski

Data aktualizacji:
10 sty 2017, godz. 15:06