Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Apel do hodowców drobiu 2016-12-30 13:43:41
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno 2016-12-13 12:20:47
Informacja o uruchomieniu pomocy dla rolników, którzy w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ponieśli straty w uprawach rolnych 2016-12-02 12:19:38
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Małe i Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie, i możliwości zapoznania się z jego treścią 2016-10-04 09:15:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 90 PE w ciągu ul. Jagiellońskiej w Człuchowie 2016-08-10 11:13:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego: Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Małe i OSiR nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie. 2016-07-26 14:00:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwości zapoznania się z jego treścią - Stare Miasto wraz z otaczającym śródmieściem w Człuchowie, uchwałą Nr XX.142.2016 2016-06-06 12:43:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dystrybucyjnej sieci gazowej gazociągu średniego ciśnienia dn 90/40/32PE dla zasilania budynków położonych w ciągu ul. Sienkiewicza w Człuchowie. 2016-04-21 08:26:08
Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypominający o upływającym 16 maja 2016 r. terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok 2016-04-19 11:03:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie 2016-04-11 16:06:29
Ogłoszenie Starosty Człuchowskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Sieroczyn. 2016-04-04 15:10:41
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szczecińskiej w Człuchowie. 2016-03-29 12:37:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem. 2016-03-09 13:15:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Człuchowie. 2016-02-18 14:28:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozdziale sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa. 2016-02-18 12:37:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie hali magazynowej w systemie namiotowym o konstrukcji aluminiowo - stalowej, zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Słowackiego dz. nr 4/7. 2016-02-15 10:29:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dystrybucyjnej sieci gazowej gazociągu średniego ciśnienia dn 90/40/32PE dla zasilania budynków położonych w ciągu ul. Sienkiewicza w Człuchowie. 2016-02-04 14:38:08
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwości zapoznania się z ich treścią. 2016-01-29 09:25:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Budowa hali magazynowej w systemie namiotowym o konstrukcji aluminiowo - stalowej, zlokalizowanej na terenie miasta Człuchowa przy ul. Słowackiego 19 dz. nr 4/7. 2016-01-12 10:38:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
12 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
12 sty 2016, godz. 10:04

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
12 sty 2016, godz. 10:04