Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja pokontrolna Nr 42/P/1/14/I projektu "Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne 2015-12-07 14:53:35
Wystąpienie pokontrolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2015-11-17 10:24:45
Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z kontroli w zakresie projektu "Skarb krzyżacki w naszych rękach" 2015-11-13 14:03:04
Wystąpienie pokontrolne - Urząd Stanu Cywilnego w Człuchowie - Kontrola w zakresie realizacji zadań dotyczących rejestracji stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska 2015-08-17 11:08:17
Protokoły z kontroli placów zabaw - kontrola SANEPID 2015-08-10 10:33:18
Protokół kontroli przeprowadzonej w Szlecie Miejskim w Człuchowie - 29 czerwca 2015 r. 2015-07-01 15:37:49
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku - Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Miejskiej Człuchów, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, w okresie od dnia 11 grudnia 2014 r. do 24 kwietnia 2015 r. 2015-04-27 16:17:57
Protokół z kontroli w zakresie projektu "Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach ProgramuOperacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 2015-04-20 13:21:59
Rozpatrzeżenie zastrzeżeń z wystąpienia pokontrolnego - kontrola wypłacania stypendiów szkolnych 2015-04-07 15:10:26
Wystąpienia pokontrolne - Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa 2015-04-07 15:06:37
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku - Protokół: kontroli problemowej, przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim im. Jacka i Agatki w Człuchowie w okresie od 16 marc 2015 r. do 20 marca 2015 r. 2015-04-02 12:05:32
Monitoring przestrzegania zakazu palenia tytoniu zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 2015-03-30 10:03:00
Kontrola w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami przez Burmistrza Miasta Człuchowa 2015-03-12 14:03:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
12 mar 2015

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
12 mar 2015, godz. 13:59

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
12 mar 2015, godz. 13:59