Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 296 w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza. 2014-12-09 13:18:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28.11.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 296 w ulicy Sienkiewicza, w Człuchowie 2014-12-01 11:50:03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie. 2014-11-28 14:20:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na - rozbudowie istniejącego warsztatu samochodowego ze stacją diagnostyczną o lakiernię z blacharnią w Człuchowie ul. Traugutta 11 d na działkach o nr 96/1 i 97/1. 2014-10-22 13:09:29
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie 2014-09-02 14:20:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie dystrybucyjnego gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE dla zasilania budynków położonych w ciągu ulicy Chopina w Człuchowie - na działkach nr 49/2, 49/14, 48/6 i 73/2 2014-09-02 14:15:04
Obwieszczenie Zarządu Powiatu Chojnickiego o przystąpieniu do opracowania projektu "Strategii rozwoju Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 r." oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu. 2014-07-15 12:49:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dystrybucyjnego gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE dla zasilania budynków położonych w ciągu ul. Chopina w Człuchowie na działkach nr 49/2, 49/14, 48/6 i 73/2.. 2014-07-08 14:30:16
Obwieszczenie Burmiastrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny pomiędzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną, i Łąkową i możliwościach zapoznania się z jego treścią. 2014-06-12 12:11:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego na działkach nr 2/6, 2/11, 2/14 w Człuchowie przy ul Słowackiego. 2014-06-12 12:06:55
Komunikat dla rolników - producentów żywności pochodzenia roślinnego działających na rynku spożywczym oraz rolników ewalizujących dotawy ezpośrednie żywności 2014-06-02 12:10:59
Informacja o sposobie ubiegania się o dodatek energetyczny 2014-05-22 14:47:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014 2014-03-28 08:28:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego na działkach nr 2/6, 2/11, 2/14 w Człuchowie przy ul Słowackiego.. 2014-03-27 12:02:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego (po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego) polegającej na przebudowie przewodów wodociągowych z przełączeniem istniejących przyłączy na działkach o nr: 298, 74/2, 13/18, 13/37, 13/21, 13/33, 13/32, 13/23, 4/3, 13/24, 73/2, 63/1, 25/2, 48/6 obręb 64 w miejscowości Człuchów. 2014-03-21 12:48:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie urządzeń wodnych - wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 2 - Jezioro Miejskie Małe, od strony ul. Jeziornej, w miejscowości Człuchów. 2014-03-13 10:57:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenu pomiędzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową w Człuchowie. 2014-03-03 09:41:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie urządzeń wodnych - wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 2 - Jezioro Miejskie Małe, od strony ul. Jeziornej, w miejscowości Człuchów. 2014-02-19 11:07:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przewodów wodociągowych z przełączeniem istniejących przyłączy na działkach o nr: 298, 74/2, 13/18, 13/37, 13/21, 13/33, 13/32, 13/23, 4/3, 13/24, 73/2, 63/1, 25/2, 48/6 obręb 64 w miejscowości Człuchów.. 2014-01-03 09:17:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
03 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
03 sty 2014, godz. 09:08

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
03 sty 2014, godz. 09:08