Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2012


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 0050.1.2012.JG Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2012 r. 2012-01-02 15:15:00
Zarządzenie Nr 0050.2.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-02-28 12:43:53
Zarządzenie Nr 0050.3.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2012-01-17 14:35:25
Zarządzenie Nr 0050.4.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Razem możemy więcej!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i udzielenia pełnomocnitwa do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-01-17 14:37:39
Zarządzenie Nr 0050.5.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych 2012-02-03 13:33:51
Zarządzenie Nr 0050.6.2012 z dnia 16 stcznia 2012 r. Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie pobierania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu Gminy Miejskiej Człuchowa a stanowiących drogi wewnętrzne 2012-06-14 15:02:39
Zarządzenie Nr 0050.7.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Yredu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-02-28 12:47:28
Zarządzenie Nr 0050.8.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok 2012-02-03 13:39:50
Zarządzenie Nr 0050.9.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 roku 2012-02-03 13:42:15
Zarządzenie Nr 0050.10.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 2012-02-03 13:44:56
Zarządzenie Nr 0050.11.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024 2012-02-03 13:48:48
Zarządzenie Nr 0050.12.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-02-28 12:51:22
Zarządzenie Nr 0050.13.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-02-28 12:53:04
Zarządzenie nr 0050.14.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2012 r. 2012-02-06 13:49:24
Zarządzenie Nr 0050.15.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny 2012-02-28 12:55:26
Zarządzenie Nr 0050.16.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Skrabnika Gminy Miejskiej Człuchów 2012-02-28 13:02:56
Zarządzenie Nr 0050.17.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzania danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2012-02-28 13:05:32
Zarządzenie Nr 0050.18.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-02-28 13:07:56
Zarządzenie Nr 0050.19.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do przerowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Audytora wewnętrznego 2012-02-28 13:11:09
Zarządzenie nr 0050.20.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dla Zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u beneficjenta Gminy Miejskiej Człuchów oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS2007 w ramach realizacji projektu "Pomożemy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów" 2012-04-12 14:39:14
Zarządzenie nr 0050.21.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2012 r. 2012-02-22 12:56:48
Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przygotowania zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Człuchowa 2012-02-28 13:25:03
Zarządzenie Nr 0050.23.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzedu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-04-12 14:42:20
Zarządzenie Nr 0050.24.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-04-12 14:44:45
Zarządzenie Nr 0050.25.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-04-12 14:46:28
Zarządzenie Nr 0050.26.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych 2012-04-12 14:48:44
Zarządzenie Nr 0050.27.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-04-12 14:50:35
Zarządzenie Nr 0050.28.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzedu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-04-12 14:52:42
Zarządzenie Nr 0050.29.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia stanowisk pracy, na których przysługuje prawo do korzystania ze służbowych telefonów komórkowych 2012-04-12 14:54:57
Zarządzenie Nr 0050.30.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 r. 2012-04-12 14:59:20
Zarządzenie nr 0050.31.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2012-03-15 09:18:54
Zarządzenie Nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-04-13 08:08:25
Zarządzenie Nr 0050.33.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskije Człuchów za 2011 r. 2012-04-13 08:11:43
Zarządzenie Nr 0050.34.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-04-13 08:13:25
Zarządzenie Nr 0050.35.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-04-13 08:15:23
Zarządzenie Nr 0050.36.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2012-06-14 09:33:06
Zarządzenie Nr 0050.37.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości funduszy pomocowych dla Projektu UDA-POKL.09.01.02.-22-098/09-00 pod nazwą "Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów" 2012-06-14 09:36:07
Zarządzenie Nr 0050.38.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-04-13 08:17:10
Zarządzenie Nr 0050.39.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-04-13 08:19:12
Zarządzenie nr 0050.40.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Człuchowa - z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów w Gminie Miejskiej Człuchów na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2012-04-13 08:24:01
Zarządzenie Nr 0050.41.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Człuchowa - z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta Człuchowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2012-04-13 08:26:41
Zarządzenie Nr 0050.42.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchoomości gruntowej oddanej im w użytkowanie wieczyste, poł. w Człuchowie na osiedlu Witosa nr 25/15 na rzecz najemców 2012-04-27 08:18:49
Zarządzenie Nr 0050.43.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-04-27 08:20:15
Zarządzenie Nr 0050.44.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 rok 2012-04-27 08:21:43
Zarządzenie Nr 0050.45.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ul. Kościuszki stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2012-05-07 08:47:13
Zarządzenie Nr 0050.46.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu użytkowego , położonego w Człuchowie przy ul. Rynek nr 5, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2012-05-07 08:45:01
Zarządzenie Nr 0050.47.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-04-27 08:23:13
Zarządzenie Nr 0050.48.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-05-07 08:41:04
Zarządzenie Nr 0050.49.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Człuchowie 2012-04-27 08:25:26
Zarządzenie Nr 0050.50.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-05-07 08:37:37
Zarządzenie Nr 0050.51.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-05-07 08:35:30
Zarządzenie Nr 0050.52.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-06-14 09:46:29
Zarządzenie Nr 0050.53.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu przekazania dokumentacji przez Skarbnik Miasta 2012-06-14 09:47:48
Zarządzenie Nr 0050.54.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-06-14 09:49:24
Zarządzenie Nr 0050.55.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu miejskiego w Człuhowie na 2012 r. 2012-06-14 09:50:47
Zarządzenie Nr 0050.56.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-06-14 09:54:07
Zarządzenie Nr 0050.57.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-06-14 09:56:51
Zarządzenie Nr 0050.58.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-06-14 09:59:10
Zarządzenie Nr 0050.59.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-06-14 10:00:47
Zarządzenie Nr 0050.60.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego 2012-06-14 10:04:13
Zarządzenie Nr 0050.61.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-06-14 10:06:58
Zarządzenie Nr 0050.62.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Skarbnik Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta 2012-06-14 10:09:26
Zarządzenie Nr 0050.63.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-06-14 10:12:00
Zarządzenie Nr 0050.64.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-06-14 10:13:27
Zarządzenie Nr 0050.66.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2010 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Ewy Osinskiej - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2012-06-14 10:16:41
Zarządzenie Nr 0050.67.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 05 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2012-06-14 10:18:34
Zarządzenie Nr 0050.68.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 05 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2012-06-14 10:20:00
Zarządzenie Nr 0050.69.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalania cennika materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży 2012-06-14 10:21:45
Zarządzenie Nr 0050.70.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2012-06-14 10:23:29
Zarządzenie Nr 0050.72.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie 2012-06-22 08:20:02
Zarządzenie Nr 0050.73.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-06-22 08:21:48
Zarządzenie Nr 0050.74.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok 2012-06-22 08:23:49
Zarządzenie Nr 0050.75.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-06-22 08:24:58
Zarządzenie Nr 0050.76.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonej w Człuchowie przy ul. Kamiennej, z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych 2012-06-22 08:27:03
Zarządzenie Nr 0050.77.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ul. Koszalińskiej stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2012-06-22 08:29:10
Zarządzenie Nr 0050.78.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej w Człuchowie gruntu niezabudowanego położonego w Człuchowie ul. Traugutta z przeznaczeniem na cel publiczny 2012-06-22 08:31:07
Zarządzenie Nr 0050.79.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzamnu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Miejskiego 2012-06-22 08:33:02
Zarządzenie Nr 0050.80.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-08-22 13:16:38
Zarządzenie Nr 0050.81.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-08-22 13:19:38
Zarządzenie Nr 0050.82.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania 2012-08-22 13:23:21
Zarządzenie Nr 0050.83.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-08-22 13:26:02
Zarządzenie Nr 0050.84.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-08-22 13:28:31
Zarządzenie Nr 0050.85.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz określenia zadań 2012-08-22 13:30:19
Zarządzenie Nr 0050.86.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, do którego można składać do dyrektorów szkół wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach programu rządowego "Wyprawka Szkolna" 2012-08-22 13:42:02
Zarządzenie Nr 0050.88.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza 2012-08-22 13:44:02
Zarządzenie Nr 0050.89.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Jana Skrzetuskiego stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-08-22 13:46:48
Zarządzenie Nr 0050.90.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-08-22 13:49:44
Zarządzenie Nr 0050.91.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-08-22 13:51:31
Zarządzenie Nr 0050.92.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy alei Lawendowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2012-08-22 13:53:32
Zarządzenie Nr 0050.93.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu użytkowego nr 6, położonego w Człuchowie przy ulicy Rynek nr 5, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2012-08-22 13:55:39
Zarządzenie Nr 0050.94.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie spredaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy ul. Dworcowej nr 25, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2012-08-22 13:57:55
Zarządzenie Nr 0050.95.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela manowanego 2012-08-22 14:00:07
Zarządzenie Nr 0050.96.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu przekazania majątku i dokumentacji przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Człuchowie 2012-08-22 14:02:48
Zarządzenie Nr 0050.97.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2012-08-22 14:05:07
Zarządzenie Nr 0050.99.2012 Bumistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury dla których Gmina Miejska Człuchów jest organem założycielskim, za pierwsze półrocze 2012 r. 2012-08-22 14:11:07
Zarządzenie Nr 0050.100.2012 urmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-08-22 14:18:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2012 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Regionalnego 2012-09-25 13:28:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2012 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury 2012-09-25 13:34:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2O12 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 2012-09-25 13:39:44
Zarządzenie Nr 0050.104.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 rok 2012-09-25 13:55:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2012 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2012-09-25 13:58:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2012 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji 2012-09-25 14:02:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2012 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 2012-09-25 14:05:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2012 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: 1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz windykacji i podejmowania wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom alimentacyjnym, 2) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2012-09-25 14:08:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2012 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: 1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, 2) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2012-09-25 14:13:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2012 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: 1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach, 2) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2012-09-25 14:19:15
ZARZĄDZENIE Nr 0050.111.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 sierpnia 2012r w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, zabudowanej garażem murowanym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonej w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej 2012-09-25 14:26:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2012 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów miejskich instytucji kultury w Człuchowie 2012-09-25 14:35:39
Zarządzenie Nr 0050.113.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 rok 2012-09-25 14:38:25
Zarządzenie Nr 0050.114.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 września 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok 2012-09-25 14:46:08
Zarządzenie Nr 0050.115.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 rok 2012-09-25 14:49:44
Zarządzenie Nr 0050.116.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 września 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2024 2012-09-25 14:57:11
ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Człuchów 2012-09-25 15:00:39
ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2 0 12 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Człuchów 2012-09-25 15:02:59
Zarządzenie Nr 0050.119.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok 2012-10-30 14:08:00
Zarządzenie Nr 0050.120.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 rok 2012-10-30 14:09:59
Zarządzenie Nr 0050.121.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2012-10-30 14:13:11
Zarządzenie Nr 0050.122.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 127/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Człuchów 2012-10-30 14:15:00
Zarządzenie Nr 0050.123.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wspólnej realizacji zamówienia publicznego 2012-10-30 14:16:14
Zarządzenie Nr 0050.124.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok" 2012-10-30 14:20:08
Zarządzenie Nr 0050.125.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 rok 2012-10-30 14:21:48
Zarządzenie nr 0050.126.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2012-10-19 15:00:01
Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 października 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2012-10-30 14:25:26
Zarządzenie Nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.30.2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 r. 2012-10-30 14:31:05
Zarządzenie Nr 0050.129.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok 2012-10-30 14:34:55
Zarządzenie Nr 0050.130.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 rok 2012-10-30 14:36:36
Zarządzenie Nr 0050.131.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 października 2012 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2012-11-06 13:29:11
Zarządzenie Nr 0050/132/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012-11-06 13:30:38
Zarządzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy alei Lawendowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2012-11-23 09:26:49
Zarządzenie nr 0050.134.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-11-23 09:29:10
Zarządzenie nr 0050.135.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2012-11-23 10:24:09
Zarządzenie Nr 0050.136.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem w Człuchowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-11-29 12:19:44
Zarządzenie Nr 0050.137.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzedu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-12-12 13:37:20
Zarządzenie Nr 0050.138.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-12-12 13:38:37
Zarządzenie Nr 0050.139.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-12-12 13:39:48
Zarządzenie Nr 0050.140.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czunszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2012-12-12 13:41:54
Zarządzenie Nr 0050.141.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-12-12 13:43:13
Zarządzenie Nr 0050.142.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzedu Miejskiego w Czluchowie na 2012 r. 2012-12-12 13:44:22
Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2012-12-12 13:45:41
Zarządzenie Nr 0050.144.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2012-12-12 13:47:17
Zarządzenie Nr 0050.145.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu, położoną w Człuchowie przy ulicy Słowackiego 2013-01-07 11:40:41
Zarządzenie Nr 0050.146.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomosci, zabudowanej garażem murowanym, stanowiącej własność Gminy Mijeskiej w Człuchowie, położonej w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej 2013-01-07 11:42:38
Zarządzenie Nr 0050.147.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu użytkowego nr 6, położonego w Człuchowie przy ulicy Rynek nr 5, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-01-07 11:44:44
Zarządzenie Nr 0050.148.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami użytkowymi, do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży prawa własności budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 2013-01-07 11:47:09
Zarządzenie Nr 0050.149.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 13/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. 2013-01-07 11:48:27
Zarządzenie Nr 0050.150.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ds. obrony cywilnej 2013-01-07 11:50:38
Zarządzenie Nr 0050.151.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2013-01-07 11:52:15
Zarządzenie Nr 0050.152.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2013-01-07 11:53:37
Zarządzenie Nr 0050.153.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 2013-01-07 11:55:26
Zarządzenie Nr 0050.154.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania w użytkowanie zakładowi budżetowemu OSiR w Człuchowie mienia ruchomego 2013-01-07 11:58:25
Zarządzenie Nr 0050.156.2012 Burmistrza Miasta Czluchowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2013-01-08 13:11:53
Zarządzenie Nr 0050.157.2012 Burmistrza Miasta Czluchowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. 2013-01-08 13:08:13
Zarządzenie Nr 0050.158.2012 Burmistrza Miasta Czluchowa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. 2013-01-08 13:10:01
Zarządzenie Nr 0050.159.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 grunia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-02-01 14:53:58
Zarządzenie Nr 0050.160.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 grunia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-02-01 14:55:14
Zarządzenie Nr 0050.161.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 grunia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/2009 Burmistrza Miata Człuchowa z dnia 22 maja2009 roku w sprawie utalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Człuchowie 2013-02-01 14:57:07
Zarządzenie Nr 0050.162.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 grunia 2012 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok 2013-02-01 14:58:31
Zarządzenie Nr 0050.163.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 grunia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu audytu na 2013 r. 2013-02-01 14:59:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2012 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2013-07-19 14:00:55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
02 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 15:13

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
02 sty 2012, godz. 15:13