Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2012


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz ciągu pieszo - rowerowego na działkach nr 33/4 i 41/3 położonych w Człuchowie - ul. Wyszyńskiego. 2012-12-20 09:30:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, ilnii kablowej 15kV oraz linii kablowych 0,4kV na działkach o nr: 7/9, 8/1, 9/1, 17 (obremb 64 mapa 19); 254/8, 335, 253/1, (obręb 64 mapa 25); 19/7, 21, 22/9, 26 (obremb 64, mapa 26) położonych w Człuchowie przy ul. Plantowej oraz na działkach o nr: 233/1, 232/2, 2012-12-18 09:15:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz ciągu pieszo - rowerowego na działkach nr 33/4 i 41/3 położonych w Człuchowie - ul. Wyszyńskiego. 2012-12-13 14:53:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią 2012-11-27 14:47:04
Nabór kandydatów na stanowisko sortowacza odpadów komunalnych na umowę zlecenie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadóww w Nowym Dworze w gminie Chojnice 2012-11-16 09:22:21
Nabór kandydatów na stanowisko elektryka-automatyka na umowę zlecenie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w gminie Chojnice 2012-11-16 09:20:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV do działki nr 28, 22/2 i 20 położonych w Człuchowie, przy ul. Kosynierów. 2012-09-25 14:52:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, ilnii kablowej 15kV oraz linii kablowych 0,4kV na działkach o nr: 7/9, 8/1, 9/1, 17 (obremb 64 mapa 19); 254/8, 335, 253/1, (obręb 64 mapa 25); 19/7, 21, 22/9, 26 (obremb 64, mapa 26) położonych w Człuchowie przy ul. Plantowej oraz na działkach o nr: 233/1, 232/2, 32 2012-09-19 11:04:41
Ogłoszenie - Burmistrz Człuchowa podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXVI/170/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-09-03 11:38:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do działki nr 8/30 na działkach 8/13, 8/29, 8/30 położonych w Człuchowie przy ul. Towarowej. 2012-08-31 13:52:12
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o sprzedaży lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego w drodze przetargu, sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w drodze przetargu, sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2012-08-21 15:14:10
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o sprzedaży działki z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przy ul. Skrzetuskiego, sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, dzierżawy nieruchomosci 2012-08-21 15:12:30
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców i dzierżawy nieruchomości 2012-08-21 15:10:09
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o sprzedaży działek przy ul. Koszalińakiej i ul. Kamiennej oraz o sprzedaży lokali na rzecz najemców i dzierżawy nieruchomości 2012-08-21 15:08:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Szczecińskiej, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i ul. Koszalińskiej w Człuchowie 2012-08-09 09:56:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV do działek nr 4/10 i 4/14 na działkach nr 4/37 i 4/40 położonych w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 2012-08-07 08:26:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV do działki nr 28, 22/2 i 20 położonych w Człuchowie, przy ul. Kosynierów. 2012-07-11 11:15:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko 2012-07-05 14:32:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV do działki nr 7/28 i 10 na działkach 7/25, 7/26, 7/22, 7/47, 7/46, 7/31 i 10 położonych w Człuchowie przy ul. Słowackiego oraz działkach nr 272/5 położonej w obrębie Ględowo, gmina Człuchów. 2012-06-26 12:03:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do działki nr 4/10 i 4/14 na działkach 4/37 i 4/40 położonych w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej. 2012-06-12 10:29:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do działki nr 8/30 na działkach 8/13, 8/29, 8/30 położonych w Człuchowie przy ul. Towarowej. 2012-06-12 10:25:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Szczecińskiej, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i ul. Koszalińskiej w Człuchowie 2012-05-21 14:45:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Szczecińskiej, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i ul. Koszalińskiej w Człuchowie 2012-05-21 14:42:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i przemysł w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie 2012-05-21 14:40:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i przemysł w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie 2012-05-21 14:38:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między drogą krajową nr 22 a ul. Kamienną w Człuchowie 2012-05-21 14:35:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między drogą krajową nr 22 a ul. Kamienną w Człuchowied zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową w Człuchowie 2012-05-21 14:34:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Os. Wschód I i II w Człuchowie 2012-05-21 14:31:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Os. Wschód I i II w Człuchowie 2012-05-21 14:29:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową w Człuchowie 2012-05-21 14:27:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową w Człuchowie 2012-05-21 14:25:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kianalizacyjnej deszczowej i budowie sieci wodociągowej na działkach nr 22/2 i 28 położonych w Człuchowie przy ul. Kosynierów. 2012-04-23 12:39:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV oraz przyłacza kablowego 0,4 kV na działkach nr 44/10, 45/2 44/1 i 46/4 połozonych w Człuchowie przy ul. Moniuszki do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach 46/3 i 47/2 położonych w Człuchowie przy ul. Moniuszki 2012-04-04 14:15:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kianalizacyjnej deszczowej i budowie sieci wodociągowej na działkach nr 22/2 i 28 położonych w Człuchowie przy ul. Kosynierów. 2012-04-02 13:42:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsiewzięcia:"Przebudowa ulic od ul. Jana Skrzetuskiego do ul. Chojnickiej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowejoraz budowa oświetlenia ulicznego". 2012-03-20 13:15:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla następującego przedsiewzięcia:"Przebudowa ulic od ul. Jana Skrzetuskiego do ul. Chojnickiej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowejoraz budowa oświetlenia ulicznego". 2012-03-20 13:12:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 65/73, 65/26 połozonych w Człuchowie przy ul. Leśnej. 2012-03-08 12:54:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie 2012-02-23 13:18:33
Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2012-02-23 13:00:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV oraz przyłacza kablowego 0,4 kV na działkach nr 44/10, 45/2 44/1 i 46/4 połozonych w Człuchowie przy ul. Moniuszki do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach 46/3 i 47/2 położonych w Człuchowie przy ul. Moniuszki 2012-02-21 08:26:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 na działkach nr 65/73, 65/26 przy ul. Leśnej 2012-01-27 11:26:44
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.1.4.2012.JG Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2012-01-16 09:28:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług społecznych i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie" 2012-01-16 08:22:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wydaniu decyzji w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie centrum dystrybucji gazu płynnego (istniejący magazyn butli i stacja autogaz) o zbiorniki magazynowe (wersja kopcowana lub podziemna) o łącznej pojemności do 650 m^3, stanowisko autocystern, pomieszczenie rozlewu gazu do butli (adaptacja istniejącego magazynu) w Człuchowie ul. Słowackiego 11 - działka nr 11/5.))" 2012-01-04 12:33:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania postanowienia osprostowanie oczywistej omyłki dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie centrum dystrybucji gazu płynnego (istniejący magazyn butli i stacja autogaz) o zbiorniki magazynowe (wersja kopcowana lub podziemna) o łącznej pojemności do 650 m^3, stanowisko autocystern, pomieszczenie rozlewu gazu do butli (adaptacja istniejącego magazynu) w Człuchowie ul. Słowackiego 11 - działka nr 11/5.))" 2012-01-04 12:32:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
16 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
16 sty 2012, godz. 09:27

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
16 sty 2012, godz. 09:27