herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dbua 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie Marcin Matczak 2017-07-21 14:04:19
Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Słowackiego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Marcin Matczak 2017-07-21 14:01:36
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Marcin Matczak 2017-07-20 12:53:47
Marcin Matczak 2017-07-20 08:44:48
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Marcin Matczak 2017-07-20 08:37:48
Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Marcin Matczak 2017-07-20 08:36:48
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Marcin Matczak 2017-07-20 08:33:03
Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 2 kwartału roku 2017 Marcin Matczak 2017-07-20 08:31:03
Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2017 Marcin Matczak 2017-07-20 08:29:02
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Marcin Matczak 2017-07-20 08:26:36
- dokument usunięty Marcin Matczak 2017-07-20 08:25:49
- dokument usunięty Marcin Matczak 2017-07-20 08:25:46
Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Marcin Matczak 2017-07-20 08:25:21
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Marcin Matczak 2017-07-20 08:23:14
II kwartał Marcin Matczak 2017-07-20 08:17:32
Budżet 2017 Marcin Matczak 2017-07-20 08:16:35
Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 Marcin Matczak 2017-07-20 08:15:22
Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 Marcin Matczak 2017-07-20 08:14:50
Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 Marcin Matczak 2017-07-20 08:09:12
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Urzędzie Miejskim w Człuchowie - stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronności i bhp - pełny wymiar czasu pracy Marcin Matczak 2017-07-17 15:17:19
Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza Marcin Matczak 2017-07-17 15:04:52
Budżet 2017 Marcin Matczak 2017-07-12 08:09:35
Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 Marcin Matczak 2017-07-12 08:07:50
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 Marcin Matczak 2017-07-12 08:06:08
Marcin Matczak 2017-07-10 08:44:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. Maciej Gizowski 2017-07-07 12:41:08
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - lipiec 2017 Marcin Matczak 2017-07-07 12:02:25
Informacja o wynikach przetargu z dnia 28 czerwca 2017 r. Marcin Matczak 2017-07-06 11:40:25
Zarządzenie Nr 0050.153.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Marcin Matczak 2017-07-06 08:58:56
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Maciej Gizowski 2017-07-05 12:30:10
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Maciej Gizowski 2017-07-05 12:29:59
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Maciej Gizowski 2017-07-05 12:29:24
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Maciej Gizowski 2017-07-05 12:27:41
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Maciej Gizowski 2017-07-05 12:25:46
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Maciej Gizowski 2017-07-05 12:25:18
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg pisemny ograniczony dla najemców i właścicieli lokali mieszklanych w budynkach położonych w Człuchowie przy ul. Felczaka nr 1, nr 3 i nr 3a oraz przy ul. Słowackiego nr 16 na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej Marcin Matczak 2017-07-04 14:34:31
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg pisemny ograniczony dla najemców i właścicieli lokali mieszklanych w budynkach położonych w Człuchowie przy ul. Felczaka nr 1, nr 3 i nr 3a oraz przy ul. Słowackiego nr 16 na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej Marcin Matczak 2017-07-04 13:44:09
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Marcin Matczak 2017-06-30 09:36:40
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Marcin Matczak 2017-06-30 09:26:05
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Marcin Matczak 2017-06-30 09:09:27