herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 0050.121.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu audytu ma 2018r. Michał Gruchała 2018-06-22 14:12:29
Ogł@oszenie o możliwości skaładania wniosków o oszacowanie szkód w związku z suszą Michał Gruchała 2018-06-22 11:57:54
UCHWAŁA NR XL.291.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.10.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. i aneksu nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r., dotyczących projektu pt ? Utworzenie węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego? Michał Gruchała 2018-06-22 09:56:35
UCHWAŁA NR XL.290.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania wyróżnienia ?Zasłużony dla miasta Człuchowa? Michał Gruchała 2018-06-22 09:56:08
UCHWAŁA NR XL.289.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania wyróżnienia ?Zasłużony dla miasta Człuchowa? Michał Gruchała 2018-06-22 09:55:43
UCHWAŁA NR XL.288.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie. Michał Gruchała 2018-06-22 09:55:25
UCHWAŁA NR XL.287.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Człuchów, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Michał Gruchała 2018-06-22 09:54:31
UCHWAŁA NR XL.286.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów Michał Gruchała 2018-06-22 09:53:40
UCHWAŁA NR XL.285.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 Michał Gruchała 2018-06-22 09:53:02
UCHWAŁA NR XL.284.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2017 rok Michał Gruchała 2018-06-22 09:52:32
UCHWAŁA NR XL.283 .2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego Michał Gruchała 2018-06-22 09:52:04
UCHWAŁA NR XL.283 .2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego - dokument usunięty Michał Gruchała 2018-06-22 09:51:32
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnychw ramach projektu pn "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów" Michał Gruchała 2018-06-22 09:50:53
UCHWAŁA NR XL.283 .2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego - dokument usunięty Michał Gruchała 2018-06-22 09:47:12
UCHWAŁA NR XL.283 .2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego - dokument usunięty Michał Gruchała 2018-06-22 09:46:55
UCHWAŁA NR XL.283 .2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego - dokument usunięty Michał Gruchała 2018-06-22 09:46:46
UCHWAŁA NR XL.283 .2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego - dokument usunięty Michał Gruchała 2018-06-22 09:45:29
2018-06-18 - Sesja XL Michał Gruchała 2018-06-22 09:44:06
Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego w Człuchowie Michał Gruchała 2018-06-19 11:56:47
Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego w Człuchowie Michał Gruchała 2018-06-19 11:56:38
Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego w Człuchowie Michał Gruchała 2018-06-19 11:56:28
Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego w Człuchowie Michał Gruchała 2018-06-19 11:56:21
Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego w Człuchowie Michał Gruchała 2018-06-19 11:56:10
Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego w Człuchowie Michał Gruchała 2018-06-19 11:55:34
Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego w Człuchowie Michał Gruchała 2018-06-19 11:53:15
Budowa ulicy Koszalińskiej w Człuchowie - kontynuacja Michał Gruchała 2018-06-19 11:35:54
Protokół Nr XXXIX/2018 z seji w dniu 18.06.2018 Michał Gruchała 2018-06-19 08:41:25
Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie Michał Gruchała 2018-06-18 13:07:20
Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Michał Gruchała 2018-06-18 13:02:54
Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Michał Gruchała 2018-06-18 13:02:09
Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchów w ramach projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów" Michał Gruchała 2018-06-14 12:32:29
Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Michał Gruchała 2018-06-14 11:54:38
Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Michał Gruchała 2018-06-14 11:53:36
Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Michał Gruchała 2018-06-14 11:51:57
Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie Michał Gruchała 2018-06-14 11:44:20
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Michał Gruchała 2018-06-13 09:15:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania deczyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej na działce o nr 65/9 położonej w Człuchowie przy ul. Broniewskiego Maciej Gizowski 2018-06-12 13:33:11
Budowa ulicy Koszalińskiej w Człuchowie - kontynuacja Michał Gruchała 2018-06-11 12:40:14
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie Michał Gruchała 2018-06-11 11:26:12
XL sesja Rady Miejskiej w Człuchowie - 18 czerwca 2018 r. Michał Gruchała 2018-06-08 08:53:32