herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwałą Nr 112/g113/B/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Człuchów informacji o przebeigu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku Marcin Matczak 2018-08-13 14:45:25
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie Marcin Matczak 2018-08-10 12:41:11
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej przy ulicy Królewskiej Michał Gruchała 2018-08-10 11:41:30
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o nieruchomościach do zbycia i dzierżawy przy ulicy Traugutta Michał Gruchała 2018-08-10 11:39:52
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o nieruchomościach do zbycia i dzierżawy przy ulicy Traugutta Michał Gruchała 2018-08-10 11:39:36
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-08-09 10:04:44
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-08-06 13:07:27
Informacja o środowisku i jego ochronie. Marcin Matczak 2018-08-06 07:40:38
Wymiana nawierzchni placu przy budynku Przedszkola Miejskiego w Człuchowie Marcin Matczak 2018-08-02 11:45:43
Siłownia plenerowa - os. Wazów oraz zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych na zewnątrz - w parku przy ul. Kościelnej Marcin Matczak 2018-08-01 13:02:14
Siłownia plenerowa - os. Wazów oraz zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych na zewnątrz - w parku przy ul. Kościelnej Marcin Matczak 2018-08-01 12:55:15
Protokół z dnia 13.07.2018 z kontroli przeprowadzonej przez Departament Audytu Środków Publicznych - Wydział Terenowy Audytu w Gdańsku - kontrola projektu: Edukacja drogą sukcesu w Gminie Człuchów Marcin Matczak 2018-08-01 10:49:09
Protokół kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31.07.2018 z kontroli przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Matczak 2018-08-01 10:45:23
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz miast na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk Marcin Matczak 2018-08-01 08:05:40
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-31 14:25:02
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-31 14:23:44
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-31 14:19:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości przyległych Marcin Matczak 2018-07-31 13:37:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy alei Lawendowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów Marcin Matczak 2018-07-31 13:36:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania deczyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej na działce o nr 65/9 położonej w Człuchowie przy ul. Broniewskiego. Maciej Gizowski 2018-07-31 09:15:56
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o nieruchomościach do zbycia Michał Gruchała 2018-07-30 13:19:18
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchów Michał Gruchała 2018-07-26 12:11:47
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchów Michał Gruchała 2018-07-26 12:11:38
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchów Michał Gruchała 2018-07-26 12:11:31
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchów Michał Gruchała 2018-07-26 12:11:24
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchów Michał Gruchała 2018-07-26 12:11:07
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchów Michał Gruchała 2018-07-26 12:10:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budźetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2018 roku. Michał Gruchała 2018-07-26 10:23:20
Wymiana nawierzchni placu przy budynku Przedszkola Miejskiego w Człuchowie Małgorzata Jastrzębska 2018-07-25 14:16:43
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:48:52
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:48:37
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:48:22
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:48:09
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:47:22
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:47:04
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:46:49
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:46:34
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:46:23
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:46:13
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2018-07-20 13:45:47