herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stowarzyszenie "PRO KULTURA" - "Teatr dla każdego" Michał Gruchała 2017-09-26 14:18:52
Stowarzyszenie "PRO KULTURA" - "Teatr dla każdego" Michał Gruchała 2017-09-26 14:03:42
Stowarzyszenie "PRO KULTURA" - "Teatr dla każdego" Michał Gruchała 2017-09-26 14:02:51
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Młodych Małgorzata Jastrzębska 2017-09-26 12:29:35
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Młodych Małgorzata Jastrzębska 2017-09-26 12:28:58
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Młodych Małgorzata Jastrzębska 2017-09-26 12:28:24
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Młodych Małgorzata Jastrzębska 2017-09-26 12:26:27
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Młodych Małgorzata Jastrzębska 2017-09-26 12:26:06
Zarządzenie Nr 0050.80.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa nr 0050.2.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2017 rok Marcin Matczak 2017-09-25 10:20:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Dworcowej 27. Maciej Gizowski 2017-09-22 10:46:56
Budowa dróg miejskich - przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Kamiennej w Człuchowie Maciej Gizowski 2017-09-22 10:45:08
Budowa dróg miejskich - przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Kamiennej w Człuchowie Maciej Gizowski 2017-09-22 10:44:47
Podsumowanie konsultacji społecznych uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działenia Komitetu Rewitalizacji. Maciej Gizowski 2017-09-21 14:26:25
Podsumowanie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. Maciej Gizowski 2017-09-21 14:26:04
Podsumowanie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. - dokument usunięty Maciej Gizowski 2017-09-21 14:25:41
Podsumowanie konsultacji społecznych uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działenia Komitetu Rewitalizacji. - dokument usunięty Maciej Gizowski 2017-09-21 14:25:40
Podsumowanie konsultacji społecznych uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działenia Komitetu Rewitalizacji. - dokument usunięty Maciej Gizowski 2017-09-21 14:25:24
Podsumowanie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. - dokument usunięty Maciej Gizowski 2017-09-21 14:24:19
Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny - "Sport alternatywą dla uzależnień" Marcin Matczak 2017-09-21 09:04:59
Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny - "Sport alternatywą dla uzależnień" Marcin Matczak 2017-09-21 09:04:44
Ogłoszenie Nr 0050.79.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marcin Matczak 2017-09-21 09:03:11
Ogłoszenie Nr 0050.78.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marcin Matczak 2017-09-21 09:00:13
Protokół Kontroli - Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i wchodzącego do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Człuchowie Marcin Matczak 2017-09-20 13:25:37
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiororwego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - roboty budowlane Marcin Matczak 2017-09-19 11:29:48
Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej "Dot-Arte" - "Koncert kolęd na zamku w Człuchowie" Marcin Matczak 2017-09-19 07:42:18
Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 Marcin Matczak 2017-09-18 13:02:45
Budowa dróg miejskich - przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Kamiennej w Człuchowie Marcin Matczak 2017-09-15 15:42:25
Budowa dróg miejskich - przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Kamiennej w Człuchowie Marcin Matczak 2017-09-15 15:42:00
Budowa dróg miejskich - przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Kamiennej w Człuchowie Marcin Matczak 2017-09-15 15:41:01
Budowa dróg miejskich - przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Kamiennej w Człuchowie Marcin Matczak 2017-09-15 15:39:50
Budowa dróg miejskich - przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Kamiennej w Człuchowie Marcin Matczak 2017-09-15 15:37:48
Budowa dróg miejskich - przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Kamiennej w Człuchowie Marcin Matczak 2017-09-15 15:34:03
Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej "Dot-Arte" - "Koncert kolęd na zamku w Człuchowie" Marcin Matczak 2017-09-15 14:01:45
2017 Marcin Matczak 2017-09-15 14:00:20
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiororwego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - roboty budowlane Marcin Matczak 2017-09-15 14:00:00
Protokół Nr XXXI/2017 z seji w dniu 27.06.2017 Marcin Matczak 2017-09-15 12:09:40
Protokół Nr XXX/2017 z seji w dniu 17.05.2017 Marcin Matczak 2017-09-15 12:08:34
Marcin Matczak 2017-09-14 10:35:50
UCHWAŁA NR XXXII.228.2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Chojnice, Czersk i Brusy Marcin Matczak 2017-09-14 10:30:03
UCHWAŁA NR XXXII.227.2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu Marcin Matczak 2017-09-14 10:29:29