herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku Marcin Matczak 2019-02-21 09:40:58
Marcin Matczak 2019-02-21 09:38:18
Marcin Matczak 2019-02-21 09:30:43
Petycje - 2019 r. Marcin Matczak 2019-02-21 09:30:21
Budżet Marcin Matczak 2019-02-20 12:18:12
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 Marcin Matczak 2019-02-20 12:14:41
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 Marcin Matczak 2019-02-20 12:13:15
Ryszard Szybajło - Burmistrz Miasta Człuchowa Marcin Matczak 2019-02-20 09:55:00
Jerzy Górny - Przewodniczący Rady Miejskiej w Człuchowie Marcin Matczak 2019-02-20 09:54:15
Zarządzenie Nr 0050.132.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych Marcin Matczak 2019-02-19 14:38:05
UCHWAŁA NR IV.44.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty zagospodarowanie tymi odpadami Marcin Matczak 2019-02-19 12:22:00
Przebudowa ul. Łąkowej - odcinek do ściezki pieszo-rowerowej Michał Gruchała 2019-02-18 11:39:28
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane Michał Gruchała 2019-02-18 10:02:23
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Różanej Marcin Matczak 2019-02-15 11:01:39
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Marcin Matczak 2019-02-13 14:10:09
Marcin Matczak 2019-02-13 14:08:49
Marcin Matczak 2019-02-11 15:08:00
Marcin Matczak 2019-02-11 15:04:07
Marcin Matczak 2019-02-11 15:02:35
Marcin Matczak 2019-02-11 14:57:33
Marcin Matczak 2019-02-11 14:55:59
Marcin Matczak 2019-02-11 14:49:25
2019 Marcin Matczak 2019-02-11 14:48:59
UCHWAŁA NR IV.46.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 735/18 Marcin Matczak 2019-02-11 14:46:00
UCHWAŁA NR IV.45.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie Marcin Matczak 2019-02-11 14:44:15
UCHWAŁA NR IV.44.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty zagospodarowanie tymi odpadami Marcin Matczak 2019-02-11 14:40:42
UCHWAŁA NR IV.43.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności Marcin Matczak 2019-02-11 14:39:36
UCHWAŁA NR IV.42.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów Marcin Matczak 2019-02-11 14:38:18
UCHWAŁA NR IV.41.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów Marcin Matczak 2019-02-11 14:37:38
UCHWAŁA NR IV.40.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Państwa Kazimierza i Haliny Chudych wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę Marcin Matczak 2019-02-11 14:35:52
UCHWAŁA NR IV.39.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów Marcin Matczak 2019-02-11 14:32:58
UCHWAŁA NR IV.38.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Marcin Matczak 2019-02-11 14:30:54
UCHWAŁA NR IV.37.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marcin Matczak 2019-02-11 14:29:50
UCHWAŁA NR IV.36.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok Marcin Matczak 2019-02-11 14:28:30
UCHWAŁA NR IV.35.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok Marcin Matczak 2019-02-11 14:27:40
2019-02-07 - Sesja IV Marcin Matczak 2019-02-11 14:26:02
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK realizowanej w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" Michał Gruchała 2019-02-11 13:04:34
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. realizacji zadań oświatowych Marcin Matczak 2019-02-11 08:42:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.13.2019 o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów z dnia 4 lutego 2019 r. Marcin Matczak 2019-02-07 07:33:23
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2019 roku Michał Gruchała 2019-02-05 09:02:48