Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na nieruchomościach do zbycia Michał Gruchała 2020-01-17 12:40:08
Konkursy Marcin Matczak 2020-01-17 12:21:15
Zarządzenie nr 0050.3.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 roku Marcin Matczak 2020-01-17 12:19:37
Zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza podstawową kwotę dotacji dla placówek niepublicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 powyższej ustawy-na rok 2020-stan na styczeń 2020 Marcin Matczak 2020-01-17 11:38:28
Marcin Matczak 2020-01-17 10:07:32
Marcin Matczak 2020-01-17 10:05:25
Stawki na rok 2020 Marcin Matczak 2020-01-17 10:03:18
RADA MIEJSKA W CZŁUCHOWIE - VIII KADENCJA 2018 - 2023 Marcin Matczak 2020-01-16 13:50:01
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 Lucyna Kryzel 2020-01-15 12:45:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. POniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Matczak 2020-01-14 10:12:35
Budżet Marcin Matczak 2020-01-14 10:00:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 Marcin Matczak 2020-01-14 09:58:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 Marcin Matczak 2020-01-14 09:57:23
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia p. Piotrowi Ciechackiemu Michał Gruchała 2020-01-13 16:21:39
Zarządzenie Nr 0050.151.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powierenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Człuchowie realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" Michał Gruchała 2020-01-13 16:20:05
Zarządzenie Nr 0050.147.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Michał Gruchała 2020-01-13 16:18:24
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy alei Długosza, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową, opisanej w księdze wieczystej nr SL1Z/00018783/5 Michał Gruchała 2020-01-10 12:33:53
Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. Michał Gruchała 2020-01-09 09:28:50
2020 Michał Gruchała 2020-01-09 09:26:07
Zarządzenie Nr 0050.150.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 34/2, 34/3, 26/4, 26/6 i 26/7 o łącznej powierzvhni 0,0230 ha, opisanej w ksiedze wieczystej nr SL1Z/00031765/0, położonej w Człuchowie przy ulicy Krasickiego Michał Gruchała 2020-01-09 09:25:39
Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminy Michał Gruchała 2020-01-09 09:21:53
Marcin Matczak 2020-01-08 14:10:01
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, opisanej w KW Nr SL1Z/00017490/7 Marcin Matczak 2020-01-08 08:29:25
2020 Marcin Matczak 2020-01-08 08:23:36
Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminy Marcin Matczak 2020-01-03 11:22:12
Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie Michał Gruchała 2020-01-03 07:46:59
Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie Marcin Matczak 2020-01-02 11:26:31
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie Marcin Matczak 2019-12-30 14:26:53
Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Nowy Dwór" Sp. z o.o. na 2020 rok Marcin Matczak 2019-12-30 12:19:05
2020 Marcin Matczak 2019-12-30 12:17:23
Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu Gminy Miejskiej Człuchów Lucyna Kryzel 2019-12-30 08:07:05
Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania zadania własnego gminy polegającego na zimowym utrzymaniu dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na terenie miasta Człuchów Marcin Matczak 2019-12-27 13:17:52
Zarządzenie Nr 0050.143.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów Marcin Matczak 2019-12-27 13:13:21
Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wyboru systemu kancelaryjnego w Urzędzie Miejskim w Człuchowie Marcin Matczak 2019-12-23 13:02:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 Marcin Matczak 2019-12-20 13:44:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 Marcin Matczak 2019-12-20 13:43:29
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie Marcin Matczak 2019-12-19 14:53:19
Uchwała Nr 212/g113/F/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031 Marcin Matczak 2019-12-19 14:20:42
Uchwała Nr 213/g113/P/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Człuchów na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Marcin Matczak 2019-12-19 14:19:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 Marcin Matczak 2019-12-19 14:16:20