Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok Mateusz Leciejewski 2021-05-06 08:32:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok Mateusz Leciejewski 2021-05-06 08:30:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok - dokument usunięty Mateusz Leciejewski 2021-05-06 08:29:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok - dokument usunięty Mateusz Leciejewski 2021-05-06 08:29:15
Mariusz Gappa - Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Mateusz Leciejewski 2021-05-06 08:25:51
Mariola Wójcik - Przedszkole Miejskie im. Jacka i Agatki w Człuchowie Marcin Matczak 2021-05-06 08:18:12
Magdalena Czurejno - Radna Rady Miejskiej w Człuchowie Marcin Matczak 2021-05-05 12:28:58
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Człuchowa Marcin Matczak 2021-05-05 11:42:01
Uchwała nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok Marcin Matczak 2021-05-04 14:30:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok Marcin Matczak 2021-05-04 14:28:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok Marcin Matczak 2021-05-04 14:26:39
Marzena Kraszewska - Urząd Miejski w Człuchowie - kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Marcin Matczak 2021-05-04 14:23:08
Ewelina Zielnik - Urząd Miejski w Człuchowie - zastępca skarbnika Marcin Matczak 2021-05-04 14:21:23
Justyna Sawicka - UrządMiejski w Człuchowie - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Marcin Matczak 2021-05-04 14:19:55
Maria Pazda - Urząd Miejski w Człuchowie - Sekretarz Miasta Marcin Matczak 2021-05-04 14:16:18
Tomasz Kowalczyk - Urząd Miejski w Człuchowie - Zastępca Burmistrza Miasta Człuchowa Marcin Matczak 2021-05-04 14:13:47
Dorota Wricz-Rekowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Urząd Miejski w Człuchowie Marcin Matczak 2021-05-04 14:06:54
Urszula Stupałkowska - Urząd Miejski w Człuchowie - Skarbnik Marcin Matczak 2021-05-04 13:38:57
Krzysztofa Monikowska - Muzeum Regionalne w Człuchowie Marcin Matczak 2021-05-04 13:33:48
Urszula Trzebiatowska - Radna Rady Miejskiej w Człuchowie Marcin Matczak 2021-05-04 13:31:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów Mateusz Leciejewski 2021-05-04 11:28:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów Mateusz Leciejewski 2021-05-04 11:28:22
Anna Siatka - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Mateusz Leciejewski 2021-05-04 10:30:33
Małgorzata Anna Kulińska - Zastępca Prezesa zarządu spółki - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie Mateusz Leciejewski 2021-05-04 10:28:57
Helena Diakun - Prezes Zarządu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Mateusz Leciejewski 2021-05-04 10:23:29
Karolina Agnieszka Baranowska - Dyrektor - Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. Janusza Korczaka w Człuchowie Mateusz Leciejewski 2021-05-04 10:18:03
Anna Siatka - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Mateusz Leciejewski 2021-05-04 10:12:21
Zdzisław Szczepański - Radny Rady Miejskiej w Człuchowie Mateusz Leciejewski 2021-05-04 10:08:52
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sporządzone na dzień 31-12-2020 r. Marcin Matczak 2021-05-04 08:06:59
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" Marcin Matczak 2021-05-04 08:06:02
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sporządzony na dzień 31-12-2020 r. Marcin Matczak 2021-05-04 08:05:05
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" Marcin Matczak 2021-05-04 08:03:02
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Człuchów - sporządzony na dzień 31-12-2020 r. Marcin Matczak 2021-05-04 08:00:24
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - sporządzony na dzień 31-12-2020 r. Marcin Matczak 2021-05-04 07:57:31
Uchwała antysmogowa dla miast Marcin Matczak 2021-05-04 07:53:17
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu Marcin Matczak 2021-05-04 07:51:10
Informacja Burmistrz Miasta Człuchowa informuje, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 zostały wywieszone wykazy nieruchomości do zbycia - 30 kwietnia 2021 Mateusz Leciejewski 2021-04-30 09:33:12
Igor Bodziak - Dyrektor - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie Mateusz Leciejewski 2021-04-29 14:19:57
Igor Bodziak - Dyrektor - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie Mateusz Leciejewski 2021-04-29 14:19:55
Jolanta Kwaśniak - Kierownik działu świadczeń rodzinnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie Mateusz Leciejewski 2021-04-29 14:18:46