Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury: t.j. Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 2019 rok Marcin Matczak 2020-04-03 11:08:20
Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów Marcin Matczak 2020-04-03 11:05:00
Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie Marcin Matczak 2020-04-03 10:57:07
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2020 rok Marcin Matczak 2020-04-03 10:50:38
Zmiany Marcin Matczak 2020-04-02 07:26:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 Marcin Matczak 2020-04-02 07:24:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 Marcin Matczak 2020-04-02 07:23:38
Uchwała Nr 044/g113/R/V/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Człuchów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Marcin Matczak 2020-04-01 13:50:13
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-04-01 13:49:07
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Marcin Matczak 2020-03-30 14:17:50
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-30 13:06:17
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-30 13:05:48
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-30 13:05:00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Marcin Matczak 2020-03-30 10:06:17
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Marcin Matczak 2020-03-30 10:04:54
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Marcin Matczak 2020-03-30 10:01:25
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Marcin Matczak 2020-03-30 09:52:26
Informacja o wynikach przetargu z dnia 18 marca 2020 r. - ulica Motocrossowa Marcin Matczak 2020-03-26 11:15:52
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Człuchowa Mateusz Leciejewski 2020-03-25 11:27:40
Przebudowa ul. Mieszka I w Człuchowie. Lucyna Kryzel 2020-03-24 13:41:07
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-23 13:27:07
DEKLARACJA O WYSOKOCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Marcin Matczak 2020-03-20 12:16:46
Informacja o wynikach przetargu z dnia 12 marca 2020 r. Marcin Matczak 2020-03-20 09:35:03
Przebudowa ul. Stajennej, ul Mieszka I oraz budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Człuchowie Marcin Matczak 2020-03-20 08:23:36
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-19 14:27:46
Przebudowa ul. Mieszka I w Człuchowie. Lucyna Kryzel 2020-03-19 12:20:34
2020 Marcin Matczak 2020-03-18 11:36:05
2020 Marcin Matczak 2020-03-18 11:00:17
Przebudowa ul. Stajennej, ul Mieszka I oraz budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-18 10:42:45
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na terenie Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów Marcin Matczak 2020-03-18 10:00:23
Taryfy (zakładka menu) Marcin Matczak 2020-03-18 09:56:29
Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa w ramach projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów" Lucyna Kryzel 2020-03-18 09:13:08
Marcin Matczak 2020-03-17 14:56:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa-Operator SA o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kraszewskiego w Człuchowie Marcin Matczak 2020-03-17 10:35:03
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-17 10:04:25
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-17 10:03:58
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-17 10:03:41
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-17 10:03:19
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-17 10:02:48
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie Lucyna Kryzel 2020-03-17 10:02:15