Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa chodnika wzdłuż al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Zielonej do ul. Wołodyjowskiego 2020-10-15 12:40 Po terminie składania ofert
Wykonanie, dostawa i montaż mebli wraz z montażem sprzętu AGD w Centrum Rodzin w Człuchowie 2020-09-18 10:40 Po terminie składania ofert
Przebudowa części budynku po byłym gimnazjum na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - ponowny 2020-07-23 22:56 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynku kina w Człuchowie 2020-07-10 12:07 Po terminie składania ofert
Przebudowa części budynku po byłym gimnazjum na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2020-07-03 10:58 Po terminie składania ofert
Remont drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7a oraz remont wjazdu na posesję przy ul. Szczecińskiej 2 w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" 2020-05-27 09:14 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4, 6 i 8 (przy MDK) oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku przy ul. Traugutta 7A w Człuchowie 2020-05-22 12:45 Po terminie składania ofert
Remont budynków komunalnych przy ul. Traugutta 1 i 3 oraz ul. Szczecińskiej 25 w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" 2020-05-19 10:36 Po terminie składania ofert
Remont budynków komunalnych przy ul. Traugutta 1 i 3 oraz ul. Szczecińskiej 25 w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" 2020-05-15 12:52 Po terminie składania ofert
Budowa przyłącza centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta 1 i 3 w Człuchowie w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" 2020-05-11 14:22 Po terminie składania ofert
Przebudowa sięgaczy na ul. Leśnej i Zielonej w Człuchowie 2020-05-05 12:46 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie 2020-03-17 10:00 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Mieszka I w Człuchowie. 2020-03-03 09:15 Po terminie składania ofert
Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa w ramach projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów" 2020-01-30 11:39 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Stajennej, ul Mieszka I oraz budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Człuchowie 2020-01-22 13:57 Po terminie składania ofert
Budowa separatora oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej w Człuchowie - ponowny 2019-09-20 10:28 Po terminie składania ofert
Budowa separatora oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej w Człuchowie 2019-08-29 10:48 Po terminie składania ofert
Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia w Człuchowie w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"-ponowny 2019-08-22 13:50 Po terminie składania ofert
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" 2019-08-19 14:07 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa dróg gminnych w Człuchowie" 2019-08-06 12:17 Po terminie składania ofert
Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia w Człuchowie w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" 2019-08-01 10:30 Po terminie składania ofert
Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie miasta Człuchów w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 2019-07-12 16:14 Po terminie składania ofert
Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia w Człuchowie wraz z ciągiem pieszo-jezdnym w ul. Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" 2019-06-27 14:59 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulicy Jeziornej 2019-05-30 15:00 Po terminie składania ofert
Przebudowa nawierzchni drogowej ulic Leśna i Kamienna 2019-04-17 15:14 Po terminie składania ofert
Budowa drogi przeciwpożarowej do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2019-04-08 14:19 Po terminie składania ofert
Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie wraz z wynajęciem pomieszczenia kuchni 2019-03-22 11:52 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi - ul. Chrobrego, Moniuszki i Chopina w ramach zadania "Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenie ulicy Chrobrego, Moniuszki, Chopina" - Roboty budowlane 2019-03-18 15:54 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK realizowanej w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" 2019-01-23 11:10 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2019-01-21 14:50 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Łąkowej - odcinek do ściezki pieszo-rowerowej 2019-01-15 14:08 Po terminie składania ofert
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane 2018-12-17 16:07 Po terminie składania ofert
Usługi w zakresie zarządu i administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym Człuchów w latach 2019-2020 2018-12-17 16:02 Po terminie składania ofert
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów- ponowne 2018-12-11 11:42 Po terminie składania ofert
Usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarki drzewostanem oraz utrzymaniu elementów małej architektury na terenie miasta Człuchów 2018-12-07 13:37 Po terminie składania ofert
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów 2018-11-30 13:34 Po terminie składania ofert
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia Centrum Rodzin wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK realizowana w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-11-20 14:36 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 550 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminy Miejskiej Człuchów - PONOWNY 2018-10-31 14:02 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 550 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminy Miejskiej Człuchów 2018-10-22 12:28 Po terminie składania ofert
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie Miasta Człuchów - Ponowny. 2018-08-21 14:38 Po terminie składania ofert
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów-nowy 2018-08-20 15:25 Po terminie składania ofert
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchów 2018-07-26 12:10 Po terminie składania ofert
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów 2018-07-20 13:45 Po terminie składania ofert
Wymiana nawierzchni placu przy budynku Przedszkola Miejskiego w Człuchowie 2018-07-10 13:44 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego w Człuchowie 2018-06-19 11:53 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Koszalińskiej w Człuchowie - kontynuacja 2018-05-25 12:07 Po terminie składania ofert
Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchów w ramach projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów" 2018-04-30 10:36 Po terminie składania ofert
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiororwego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Część III - Remont ul. Dworcowej i ul. Kraszewskiego w Człuchowie - roboty budowlane 2018-03-01 15:31 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów do utwardzania dróg gruntowych - prefabrykatów drogowych i podbudowy drogowej 2018-02-28 13:25 Po terminie składania ofert
Przebudowa chodników przy ul. Chrobrego 2018-02-15 13:37 Po terminie składania ofert
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 2018-02-12 12:04 Po terminie składania ofert
Przebudowana nawierzchni drogowych na terenie miasta Człuchów - roboty budowlane 2017-12-28 12:16 Po terminie składania ofert
Usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarki drzewostanem oraz utrzymaniu elementów małej architektury 2017-12-13 10:19 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Człuchów 2017-12-08 11:48 Po terminie składania ofert
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów oraz parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów - ponowny 2017-12-05 14:24 Po terminie składania ofert
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów oraz parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów 2017-11-17 10:40 Po terminie składania ofert
Budowa części chodnika przy ul. Chrobrego 2017-10-06 13:38 Po terminie składania ofert
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Młodych 2017-09-26 12:26 Po terminie składania ofert
Budowa dróg miejskich - przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Kamiennej w Człuchowie 2017-09-15 15:34 Po terminie składania ofert
Urządzenie placu przy Gimnazjum STO 2017-09-12 12:44 Po terminie składania ofert
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiororwego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - roboty budowlane 2017-08-25 13:08 Po terminie składania ofert
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie 2017-06-26 15:51 Po terminie składania ofert
Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie wraz z wynajęciem pomieszczenia kuchni 2017-06-14 13:35 Po terminie składania ofert
Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie 2017-05-23 14:58 Po terminie składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Człuchów na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2017r. 2017-03-21 14:56 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony "Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz jej jednostek organizacyjnych" 2017-02-21 17:01 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na wyposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu pn.: "Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów" 2017-02-21 15:11 Po terminie składania ofert
Budowa dróg miejskich - Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Jana Jeziorańskiego w Człuchowie 2017-02-07 15:23 Po terminie składania ofert
Budowa dróg miejskich - Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na terenie ulicy Chojnickiej w m. Człuchów 2017-01-20 14:18 Po terminie składania ofert
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów 2016-12-12 14:34 Po terminie składania ofert
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć w ramach projektu pn.: "Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 03.02 Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2016-11-23 15:18 Po terminie składania ofert
Częściowa wymiana nawierzchni żużlowej na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie w ul. Skrzetuskiego w Człuchowie 2016-10-14 14:22 Po terminie składania ofert
Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum na Środowiskowy Dom Samopomocy 2016-08-19 13:09 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie 2016-07-27 15:11 Po terminie składania ofert
Zwiększenie funkcji animacyjnej MDK w Człuchowie przez wymianę poszycia dachowego, termomodernizację i adaptację poddasza 2016-07-08 14:09 Po terminie składania ofert
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Wojska Polskiego oraz przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zielonej i ul. Czarnieckiego 2016-06-14 18:21 Po terminie składania ofert
Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu Miejskim im. Jacka i Agatki 2016-05-16 16:13 Po terminie składania ofert
Przebudowa sięgacza na ulicy Kamiennej 2016-04-05 13:51 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg miejskich miasta Człuchowa 2016-02-02 14:48 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Człuchów 2016-01-25 15:05 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Kościńskiego 2015-12-18 14:21 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF 2015-11-04 14:03 Po terminie składania ofert
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów 2015-09-25 13:32 Po terminie składania ofert
Modernizacja części chodnika przy ulicy Szczecińskiej 2015-09-17 13:14 Po terminie składania ofert
Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum Nr 1 2015-09-11 12:11 Po terminie składania ofert
Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej - ponowne postępowanie 2015-09-11 12:00 Po terminie składania ofert
Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 2015-09-10 13:21 Po terminie składania ofert
Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej 2015-07-30 14:05 Po terminie składania ofert
LUIZA - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego Lasek Luizy w Człuchowie, położonego na obszarze MOF Chojnice - Człuchów - etap II 2015-07-27 15:20 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 770 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) na zadania inwestycyjne, na pokrycie deficytu dla Gminy Miejskiej Człuchów 2015-07-06 11:26 Po terminie składania ofert
Urządzenie placu zabaw przy osiedlu Witosa 2015-06-30 13:00 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF - projekt zagospodarowania budynku dworca PKP i węzła komunikacyjnego 2015-06-26 12:53 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF - projekt rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa 2015-05-14 14:16 Po terminie składania ofert
Budowa chodników i miejsc postojowych na os. Sikorskiego i ul. Armii Krajowej 2015-05-13 14:05 Po terminie składania ofert
Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim. 2015-04-30 14:29 Po terminie składania ofert
Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie wraz z wynajęciem pomieszczenia kuchni 2015-04-15 14:30 Po terminie składania ofert
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów - ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania 2015-04-13 16:10 Po terminie składania ofert
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchowa 2015-03-20 13:34 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych - prefabrykatów drogowych i podbudowy drogowej 2015-03-06 14:14 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8 2015-02-06 13:26 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Łąkowej - etap III 2015-02-02 14:11 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 2015-01-16 14:01 Po terminie składania ofert
Budowa ulic Bema, Staszica i Niemcewicza 2015-01-09 15:15 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia iluminacyjnego wieży zamkowej zamku krzyżackiego oraz oświetlenia i nawierzchni alejek spacerowych podzamcza w Człuchowie przy ul. Kościelnej w ramach projektu pn.: Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja 2014-08-13 14:57 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) na pokrycie deficytu - na inwestycje dla Gminy Miejskiej Człuchów 2014-07-18 14:13 Po terminie składania ofert
Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego w Człuchowie - ponowny 2014-07-09 13:36 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu wokół zamku w Człuchowie: chodnik, zatoka przystankowa i schody terenowe w ramach projektu pn.: Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja 2014-06-16 15:28 Po terminie składania ofert
Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego w Człuchowie 2014-06-06 15:18 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2014-05-27 15:14 Po terminie składania ofert
Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej - ponowny 2014-05-09 12:06 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg miejskich miasta Człuchowa w roku 2014 i 2015 2014-05-05 15:07 Po terminie składania ofert
Przebudowa ul. Stajennej z przeniesieniem punktu informacji turystycznej i nowym przejściem pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza 2014-04-24 14:52 Po terminie składania ofert
Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie - ponowny 2014-04-17 15:04 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych - polbruk i płyty drogowe 2014-04-17 14:46 Po terminie składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Dworcowej w Człuchowie 2014-04-11 14:50 Po terminie składania ofert
Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2014-04-02 14:07 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Człuchowie 2014-03-26 14:20 Po terminie składania ofert
Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej oraz budowa części ul. Wyszyńskiego 2014-03-20 15:40 Po terminie składania ofert
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Człuchowie. 2014-03-07 13:10 Po terminie składania ofert
Utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi na terenie miasta Człuchowa 2014-02-24 15:00 Po terminie składania ofert
Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie 2014-02-21 14:56 Po terminie składania ofert
Świadczenie dla potrzeb Straży Miejskiej w Człuchowie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2014-02-17 12:38 Po terminie składania ofert
Sporządzanie wycen majątkowych dla Gminy Miejskiej w Człuchowie 2014-02-12 14:07 Po terminie składania ofert
Budowa ulic w miejscowości Człuchów 2014-02-04 16:22 Po terminie składania ofert
Budowa ulicy Polnej - II etap 2014-01-17 15:08 Po terminie składania ofert
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2015 roku 2013-12-03 12:43 Po terminie składania ofert
Projekt kanalizacji deszczowej dla ulicy Brzezińskiego z doprowadzeniem do ulicy Polnej i ulicy Skrzetuskiego 2013-10-23 14:18 Po terminie składania ofert
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchowa 2013-10-03 15:26 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie dziedzińca zamkowego w Człuchowie realizowane w ramach projektu Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne 2013-09-24 14:38 Po terminie składania ofert
Projekt na wymianę rur wodociągowych zawierających azbest 2013-09-11 15:03 Po terminie składania ofert
Projekt budowy ulicy Stajennej 2013-09-10 15:19 Po terminie składania ofert
Projekt sieci wodociągowej przy ul. Traugutta 2013-09-10 14:35 Po terminie składania ofert
Projekt uzupełnienie dróg i chodników dla rejonu wschodniego miasta Człuchowa 2013-08-30 14:16 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza 2013-08-19 15:45 Po terminie składania ofert
Budowa ulic oraz ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Człuchów 2013-08-09 16:22 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki dla Gminy Miejskiej Człuchów 2013-08-06 15:00 Po terminie składania ofert
Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza. 2013-07-05 15:50 Po terminie składania ofert
Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w rejonie ulic Zbożowej, Pszenicznej i Lawendowej 2013-06-27 12:50 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów do utwardzenia dróg i chodników na terenie miasta Człuchów 2013-05-08 13:30 Po terminie składania ofert
Budowa sanitariatów wraz z rozbiórką istniejącego budynku małej gastronomii 2013-04-02 15:23 Po terminie składania ofert
Budowa miejsc postojowych oraz przebudowa ulic w miejscowości Człuchów 2013-03-27 14:45 Po terminie składania ofert
Rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci sanitarnej i wodociągowej z przyłączami ul. Zamkowa, Kościelna i Krasickiego w m. Człuchów 2013-03-27 13:39 Po terminie składania ofert
Wykonanie prac geodezyjnych dla Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-02-25 14:41 Po terminie składania ofert
Aktualizacja dokumentacji projektowej z podziałem na etapy realizacji ulica Łąkowa w Człuchowie 2013-02-08 12:49 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Zamawiającego 2013-02-07 15:13 Po terminie składania ofert
Sporządzanie wycen majątkowych dla Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-01-21 13:26 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 980.000 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dla Gminy Miejskiej Człuchów na okres 6 lat 2012-11-29 12:15 Po terminie składania ofert
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów w sezonie 2012/2013 2012-10-09 14:46 Po terminie składania ofert
Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą nawierzchni chodnika i drogi - ulica Brzezińskiego 2012-09-24 14:33 Po terminie składania ofert
Budowa parkingu przy ulicy Długosza w Człuchowie 2012-09-14 11:55 Po terminie składania ofert
Naprawa pompowni przeciwpożarowej uszkodzonej w wyniku zalania 2012-08-31 15:05 Po terminie składania ofert
Częściowa przebudowa ulicy Polnej oraz dalsza przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Zielonej w Człuchowie. 2012-07-10 09:57 Po terminie składania ofert
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchów 2012-07-05 14:39 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wybudowanie rekonstrukcji machin oblężniczych: trebusza i bricoli wraz z ogrodzeniem realizowanych w ramach projektu pn. Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - dofinansowanego z EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 2012-06-13 13:54 Po terminie składania ofert
Dostawa kostki brukowej i innych materiałów betonowych 2012-06-06 15:14 Po terminie składania ofert
Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Człuchowie 2012-05-11 15:14 Po terminie składania ofert
Usługa polegająca na wykonaniu materiałów promocyjnych (gadżetów i materiałów poligraficznych) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Człuchowie 2012-03-22 15:17 Po terminie składania ofert
Usługi polegające na kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarce drzewostanem oraz utrzymaniu elementami małej architektury w roku 2012 2012-03-16 14:33 Po terminie składania ofert
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg miejskich administrowanych przez Burmistrza Miasta Człuchowa w roku 2012 i 2013 2012-03-06 14:40 Po terminie składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2012-2017 2012-03-02 12:55 Po terminie składania ofert
Dostawa przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją 2012-03-01 15:32 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji i urządzeń dla technologii parku wodnego realizowanego w ramach projektu pn. Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, współfinansowanego z EFRR 2012-02-28 14:18 Po terminie składania ofert
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 roku 2011-12-13 13:31 Po terminie składania ofert
Ponowienie-Prowadzenie zajęć indywidualizacyjnych w ramach projektu systemowego pn.: Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów 2011-11-30 15:36 Po terminie składania ofert
Prowadzenie zajęć indywidualizacyjnych w ramach projektu systemowego pn.: Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów 2011-11-09 12:32 Po terminie składania ofert
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie Miasta Człuchowa w sezonie 2011/2012 - ponowienie 2011-11-02 09:59 Po terminie składania ofert
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie Miasta Człuchowa w sezonie 2011/2012 2011-10-19 14:53 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Proiorytetowa 6 Turystyka u dziedzictwo kulturowe Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) - III etap 2011-09-15 13:02 Po terminie składania ofert
Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego d;a Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) - III etap 2011-08-04 13:28 Po terminie składania ofert
Ponowne ogłoszenie 2 - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska w Człuchowie 2011-07-29 12:41 Po terminie składania ofert
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg miejskich administrowanych przez Burmistrza Miasta Człuchowa w roku 2011 - Etap II 2011-07-13 15:40 Po terminie składania ofert
Ponowne ogłoszenie - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Szczecińskiej w Człuchowie 2011-07-07 23:50 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulic od Skrzetuskiej do Chojnickiej w Człuchowie 2011-07-04 14:25 Po terminie składania ofert
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Szczecińskiej w Człuchowie 2011-06-22 12:54 Po terminie składania ofert
Wykonanie nawierzchni dróg i ulic z płyt żelbetowych pełnych na terenie Miasta Człuchów 2011-05-26 13:17 Po terminie składania ofert
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg miejskich administrowanych przez Burmistrza Miasta Człuchowa w roku 2011 - Etap 1 2011-04-05 12:43 Po terminie składania ofert
Dostawa kostki brukowej i innych materiałów betonowych 2011-03-28 14:27 Po terminie składania ofert
KOMPLEKSOWA PIELEGNACJA ZIELENI, GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ORAZ UTRZYMANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W 2011R. 2011-03-24 15:01 Po terminie składania ofert
Zarząd i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym Miasta Człuchowa na lata 2011-2012 2011-02-17 15:11 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej dla celów pod nazwę zagospodarowania i adaptacji północnego skrzydła i międzymurza zamku w Człuchowie 2011-02-02 20:15 Po terminie składania ofert
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Człuchowa w latach 2011 i 2012 2011-01-13 12:41 Po terminie składania ofert