herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Człuchów, prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189).

Sposób udostępniania danych:
- otwarty bezpłatny dostęp do zawartości rejestru poprzez stronę BIP,
- wydanie na wniosek odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej instytucji kultury,
- bezpłatne przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu w Referacie Organizacyjnym i Promocji Miasta (pok. nr 6) w godzinach urzędowania.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Odpis może być pełny, zawierający treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, lub skrócony - zawierający treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: BGŻ 79 2030 0045 1110 0000 0228 6040.

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 05-06-2012 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 10-07-2013 15:11