herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIII.306.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 2018-10-09 07:41
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz miast na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk 2018-08-01 08:05
Informacja o kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem 2018-07-18 15:02
Przystąpienie do opracowywania Programów Ochrony Środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 KONSULTACJE SPOŁECZNE 2018-07-10 10:06
Łowiectwo-harmonogram polowań - KATALOG -
Wnioski 2018-04-30 14:31
Wycinki drzew na prywatnych posesjach 2017-03-06 09:45
Derogacja - konsultacje społeczne: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatka sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikami sosnowymi 2017-01-27 08:43
Program monitoringu lasów 2016-07-26 12:55
Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - KATALOG -
Informacja o środowisku i jego ochronie. 2018-08-06 07:40