Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - KATALOG -
katalog Ewidencja kąpielisk i ocena jakości wody w kąpieliskach - KATALOG -
katalog Łowiectwo-harmonogram polowań - KATALOG -
katalog Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - KATALOG -
dokument Wnioski 2020-12-28 08:56
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu tzw. "uchwały antysmogowej dla miast" 2020-07-13 15:34
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych 2020-06-26 11:08
dokument Ekoportal 2019-10-11 08:41
dokument Punkt wsparcia w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania do programu "Czyste Powietrze" 2019-09-30 13:42
dokument Komunikat międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj" 2020-09-01 09:59
dokument Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia 2020-07-01 07:36
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowywaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2020-02-27 14:08
dokument Uchwały antysmogowe - dokument stracił ważność 2019-10-28 07:58
dokument Fundacja Dar Oze informuje o możliwości uzyskania do 800.000 zł na mikoinstalacje fotowoltaiczne od 3KWp do 200 KWp w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski 2019-08-20 07:57
dokument KOmunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzania projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewósztwa pomorskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (yzw. "uchwał antysmogowych") 2019-05-29 07:48
dokument Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu "Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN" 2019-02-04 07:55
dokument UCHWAŁA NR XLIII.306.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 2018-10-09 07:41
dokument Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz miast na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk 2018-08-01 08:05
dokument Informacja o kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem 2018-07-18 15:02
dokument Przystąpienie do opracowywania Programów Ochrony Środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 KONSULTACJE SPOŁECZNE 2018-07-10 10:06
dokument Wycinki drzew na prywatnych posesjach 2017-03-06 09:45
dokument Derogacja - konsultacje społeczne: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatka sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikami sosnowymi 2017-01-27 08:43
dokument Program monitoringu lasów 2016-07-26 12:55
dokument Informacja o środowisku i jego ochronie. 2019-10-11 08:41