Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miejskiego w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników MIejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2019-06-25 12:33
Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.30.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-06-25 12:32
Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania-formularzy wykorzystywanych do wydawania aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 2019-06-25 12:29
Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-06-17 12:00
Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-06-17 11:59
Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-06-10 14:55
OGŁOSZENIE NR 0050.56.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-06-06 12:20
Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadań publicznych 2019-06-06 12:21
Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Korczaka w Człuchowie 2019-06-03 10:27
Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych 2019-06-07 09:09
Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2019-06-07 09:08
Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2019-06-03 10:24
OGŁOSZENIE NR 0050.50.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-06-03 10:19
OGŁOSZENIE NR 0050.49.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-06-03 10:19
Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2019-05-24 09:47
Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-05-21 11:14
Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-05-28 11:39
Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, położonego w Człuchowie na osiedli Wazów ne 7/10, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-06-04 13:21
Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2019-05-20 09:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniach nr 0050.8.2019 z dnia 24 stycznia 2019r., 0050.14.2019 z dnia 18 lutego 2019 r., 0050.34.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. oraz 0050.39.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. 2019-05-15 14:24
OGŁOSZENIE NR 0050.42.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-05-17 13:41
Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie reprezentujących w Spółce Gminę MIejską Człuchów 2019-05-14 14:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-05-07 12:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-05-07 12:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-05-07 12:50
Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2019-04-23 11:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-04-11 11:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-04-11 11:52
Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z d nia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonej w Człuchowie przy ul. Jeziornej z przeznaczeniem na cel publiczny 2019-04-12 10:32
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z d nia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej 2019-04-11 14:11
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Porzeczkowej, Podbipięty i alei Lawendowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-04-12 10:31
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, wiatrołomów i wywrotów z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-04-01 11:43
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-04-01 11:37
Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury: t.j. Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 2018 rok 2019-03-28 14:34
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2018 2019-04-11 12:07
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok 2019-03-25 09:17
Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2019-03-21 13:23
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchmości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Porzeczkowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-03-19 08:43
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego (nad jeziorem Rychnowskim przy miejskim OSiR w Człuchowie) 2019-03-19 08:41
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Miasta Człuchów 2019-03-21 13:21
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2019-03-12 10:32
Obwieszczenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.127.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. 2019-03-08 10:54
Obwieszczenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchow 2019-03-11 09:21
Obwieszczenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku 2019-02-25 11:11
Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2019-02-25 11:13
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, wiatrołomów i wywrotów z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-03-05 14:19
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-02-25 11:11
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-02-25 11:10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.13.2019 o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów z dnia 4 lutego 2019 r. 2019-02-07 07:33
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2019 roku 2019-02-05 09:02
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2019-03-21 13:19
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. realizacji zadań oświatowych 2019-02-11 08:42
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-02-01 09:58
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-02-01 09:58
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-01-25 11:06
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-01-25 11:05
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, tj.: Centrum Optyczno- Okulistycznego Gollus spółki jawnej z siedzibą w Człuchowie przy ulicy Żółkiewskiego nr 20 2019-01-25 11:03
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomosci niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Różanej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów. 2019-01-25 11:00
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkola publicznego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2019-01-18 13:14
Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednsotkach podległych i podporządkowanych na 2019 r. 2019-01-16 11:54
Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2019 r. 2019-01-16 11:52