herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Dnia 14 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Człuchowie aleja Wojska Polskiego nr 1 w sali posiedzeń nr 102 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele usług handlowych, poł. w Człuchowie przy ulicy Średniej nr 4B, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów. 2016-12-21 13:40
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Podbipięty i Alei Lawendowej 2016-12-16 12:59
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży idzierżawy 2016-12-12 14:45
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 wykazów o przeznaczeniu do zbycia i dzierżawy nieruchmości - 25.11.2016 2016-11-25 13:35
Informacja o wynikach przetargu z dnia 7 listopada 2016 r. 2016-11-16 14:58
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele usług handlowych, położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej 4B 2016-11-10 13:04
Informacja o wynikach przetargu z dnia 17.10.2016 2016-10-25 10:03
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 wykazu przeznaczonych do zbycia nieruchomości 2016-10-21 09:40
Informacja o wynikach przetargu z dnia 04.10.2016 2016-10-12 15:03
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 wykazu przeznaczonych do zbycia nieruchomości 2016-10-11 10:07
Informacja o wynikach przetargu z dnia 21.09.2016 r. 2016-09-28 15:10
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 3 2016-09-12 12:14
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomosci niezabudowanej, poł. w Człuchowie przy ulicy Koszalińskiej 2016-09-05 11:57
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele usług handlowych, położonej w Człuchowie przy ul. Średniej 2016-09-02 13:56
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 wykazu przeznaczonych do zbycia nieruchomości 2016-09-02 13:55
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 wykazu przeznaczonych do zbycia nieruchomości 2016-09-02 13:54
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicach: ulicy Podbipięty, ulicy Kościńskiego, alei Lawendowej 2016-08-19 13:04
Informacja o wynikach przetargu z dmoa 12 lipca 2016 roku 2016-07-21 11:22
Informacja Bumistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr wykazów nieruchomości do zbycia - 29 czerwca 2016 2016-06-29 08:56
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomosci niezabudowanych, położonych w Człuchowie przyul. Podbipięty i przy alei Lawendowej 2016-06-10 11:20
Informacja o wynikach III przetargu z dnia 31 maja 2016 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Człuchowie przy alei Wosjak Polskiego nr 3 2016-06-08 10:11
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 1 wykazów o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości - 13 maja 2016 r. 2016-05-13 12:02
Informacja o wynikach przetargu - 06.05.2016 r. 2016-05-06 12:03
Informacja o wynikach przetargu z dnia 6 kwietnia 2016 r. 2016-04-14 13:05
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 1 wykazy o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości - 12.04.2016 2016-04-12 14:28
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Człuchowie przy alei Wosjak Polskiego nr 3 2016-03-24 09:59
Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 16 marca 2016 r. dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Człuchowie przy ulicy Podbipięty, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2016-03-24 09:55
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei wojska Polskiego 1 wykazów o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości - 20160304 2016-03-04 14:10
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza II i III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicu Konstantego Kościńskiego i alei Lawendowej 2016-03-04 12:36
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów znajdujących się przy ul. Królewskiej 2016-02-25 11:35
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Człuchowie przy ul. Podbipięty 2016-02-25 11:34
Informacja o wynikach przetargu z dnia 26 stycznia 2016 r. - ul. Konstantego Kościńskiego, aleja Lawendowa, ulica Malinowa 2016-02-05 09:58
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MIejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 1 wykazów o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości - 2 stycznia 2016 r. 2016-01-04 15:05