herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
2014-06-10 08:37
UCHWAŁA NR XLVI.330.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Człuchów 2014-04-16 14:15
UCHWAŁA NR XLVI.329.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-06-10 08:38
UCHWAŁA NR XLVI.328.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do porozumienia Nr FR/8/2013 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny" 2014-03-28 14:18
UCHWAŁA NR XLVI.327.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-03-28 14:17
UCHWAŁA NR XLVI.326.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" 2014-03-28 14:16
UCHWAŁA NR XLVI.325.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Człuchowie 2014-03-28 14:14
UCHWAŁA NR XLVI.324.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Człuchowie 2014-03-28 14:12
UCHWAŁA NR XLVI.323.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-03-28 14:08
UCHWAŁA NR XLVI.322.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2014-03-28 14:06