herb BIP - Urzędu Miejskiego w Człuchowie

www.um.czluchow.pl

Mapa biuletynu

Urząd Miejski w Człuchowie
|___Dane teleadresowe
|___Ochrona danych ososbowych
|___Referaty
      |___Statut Gminy Miejskiej Człuchów
      |___REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE
      |___Centrum konsultacyjno informacyjne ds. uzależnień
      |___Referat Finansowy
      |___Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
      |___Referat Infrastruktury, Przestrzeni i Ochrony Środowiska
      |___Referat Organizacyjny i Promocji Miasta
      |___Samodzielne stanowisko ds. oświaty
      |___Stanowisko ds. obsługi prawnej
      |___Audytor wewnętrzny
      |___Urząd Stanu Cywilnego
|___Skarbnik Miasta
|___Sekretarz Miasta
|___Zastępca Burmistrza Miasta
|___Przewodniczący Rady Miejskiej
|___Burmistrz Miasta
|___Informacje o środowisku i jego ochronie
      |___Łowiectwo-harmonogram polowań
      |___Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
|___Przetargi nieruchomości
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
|___Nabory
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
            |___Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji dochodów w Urzędzie Miejskim w Człuchowie
            |___Nabór na stanowisko dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie, ul. Szkolna 3
      |___2014
      |___2013
      |___2012
|___Ogłoszenia i komunikaty
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
|___Kontrole
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2011
      |___2012
      |___2010
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia Majątkowe na początek kadencji 2018-2023
      |___Oświadczenia Majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
      |___Oświadczenia Majątkowe 2018 r. (za 2017 rok)
            |___Radni Rady Miejskiej
            |___Kierownicy jednostek podległych UM
            |___Pracownicy UM
      |___Oświadczenia Majątkowe 2017 r. (za 2016 rok)
            |___Radni Rady Miejskiej
            |___Kierownicy jednostek podległych UM
            |___Pracownicy UM
      |___Oświadczenia Majątkowe 2016 r. (za 2015 rok)
            |___Kierownicy jednostek podległuch UM
            |___Pracownicy UM
            |___Radni Rady Miejskiej
      |___Oświadczenia Majątkowe 2015 r.
            |___Kierownicy Jednostek Podległych UM
            |___Pracownicy UM
            |___Radni Rady Miejskiej
      |___Oświadczenia Majątkowe 2014 r.
            |___ROZPOCZĘCIE KADENCJI 2014-2018
            |___2 miesiące przed zakończeniem kadencji
            |___Kierownicy Jednostek Podległych UM
            |___Pracownicy UM
            |___Radni Rady Miejskiej
      |___Oświadczenia Majątkowe 2013
            |___Kierownicy Jednostek Podległych UM
            |___Pracownicy UM
            |___Radni Rady Miejskiej
      |___Oświadczenia Majątkowe za 2011 r.
            |___Oświadczenia Majątkowe Pracowników Urzędu Miejskiego w Człuchowie i jednostek podległych za 2011 r.
            |___Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Człuchowie za 2011 r.
      |___Oświadczenia Majątkowe Pracowników Urzędu Miejskiego
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza Miasta
      |___Oświadczenia Majątkowe Rady Miejskiej ,,Za rok 2010 - rozpoczęcie kadencji"
      |___Oświadczenia Majątkowe - 2010 - Radni
      |___
      |___Oświadczenia majątkowe 2010
Informacja Publiczna
|___Zapytania o informacje publiczną
      |___2018
|___Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne
|___Zamówienia o wartości poniżej progu stosowania ustawy pzp
|___Plan zamówień
Prawo miejscowe
|___Prawo miejscowe
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
Rada Miejska
|___Rada Miejska
      |___Materiały na sesję
            |___Kadencja 2018-2023
            |___Kadencja 2014-2018
      |___Skład Rady Miejskiej
            |___RADA MIEJSKA W CZŁUCHOWIE - VI KADENCJA 2010 - 2014
      |___Komisje Rady Miejskiej
            |___RADA MIEJSKA W CZŁUCHOWIE - VIII KADENCJA 2018 - 2023
                  |___Komisja Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej
            |___RADA MIEJSKA W CZŁUCHOWIE - VII KADENCJA 2014 - 2018
            |___KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE - VI KADENCJA 2010 - 2014
                  |___Komisja Budżetu i Infrastruktury Miejskiej
                  |___Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych
                  |___Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
                  |___Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
                  |___Komisja Rewizyjna
      |___Uchwały Rady Miejskiej
            |___Kadencja 2018-2023
                  |___2019-02-07 - Sesja IV
                  |___2018-12-17 - Sesja III
                  |___2018-11-28 - Sesja II
                  |___2018-11-21 - Sesja I
            |___Kadencja 2014-2018
                  |___2018-10-12 - Sesja XLIV
                  |___2018-10-03 - Sesja XLIII
                  |___2018-09-05 - Sesja XLII
                  |___2018-07-05 - Sesja XLI
                  |___2018-06-18 - Sesja XL
                  |___2018-05-16 - Sesja XXXIX
                  |___2018-04-12 - Sesja XXXVIII
                  |___2018-03-07 - Sesja XXXVII
                  |___2018-01-24 - Sesja XXXVI
                  |___2017-12-08 - Sesja XXXV
                  |___2017-11-23 - Sesja XXXIV
                  |___2017-10-30 - Sesja XXXIII
                  |___2017-09-13 - Sesja XXXII
                  |___2017-06-27 - Sesja XXXI
                  |___2017-05-17 - Sesja XXX
                  |___2017-04-26 - Sesja XXIX
                  |___2017-03-29 - Sesja XXVIII
                  |___2017-01-30 - Sesja XXVII
                  |___2016-12-29 - Sesja XXVI
                  |___2016-12-14 - Sesja XXV
                  |___2016-11-16 - Sesja XXIV
                  |___2016-10-03 - Sesja XXIII
                  |___2016-09-05 - Sesja XXII
                  |___2016-06-28 - Sesja XXI
                  |___2016-05-31 - Sesja XX
                  |___2016-04-27 - Sesja XIX
                  |___2016-03-16 - Sesja XVIII
                  |___2016-01-27 - Sesja XVII
                  |___2015-12-30 - Sesja XVI
                  |___2015-12-16 - Sesja XV
                  |___2015-11-27 - Sesja XIV
                  |___2015-11-25 - Sesja XIII
                  |___2015-10-28 - Sesja XII
                  |___2015-10-20 - Sesja XI
                  |___2015-09-09 - Sesja X
                  |___2015-06-24 - Sesja IX
                  |___2015-05-27 - Sesja VIII
                  |___2015-04-24 - Sesja VII
                  |___2015-03-25 - Sesja VI
                  |___2015-03-04 - Sesja V
                  |___2015-02-09 - Sesja IV
                  |___2014-12-30 - Sesja III
                  |___2014-12-08 - Sesja II
                  |___2014-11-28 - Sesja I
            |___Kadencja 2010 - 2014
                  |___2014
                        |___2014-11-12 - Sesja LII
                        |___2014-10-24 - Sesja LI
                        |___2014-09-24 - Sesja L
                        |___ 2014-08-20 - Sesja XLIX
                        |___2014-05-28 - Sesja XLVIII
                        |___2014-04-29 - Sesja XLVII
                        |___2014-03-26 - Sesja XLVI
                        |___2014-02-26 - Sesja XLV
                        |___2014-02-03 - Sesja XLIV
                        |___2014-01-22 - Sesja XLIII
                  |___2013
                        |___2013-12-30 - Sesja XLII
                        |___2013-12-18 - Sesja XLI
                        |___2013-11-20 - Sesja XL
                        |___2013-10-16 - Sesja XXXIX
                        |___2013-09-11 - Sesja XXXVIII
                        |___2013-06-26 - Sesja XXXVII
                        |___2013-05-29 - Sesja XXXVI
                        |___2013-04-24 - Sesja XXXV
                        |___2013-03-27 - Sesja XXXIV
                        |___2013-03-06 - Sesja XXXIII
                        |___2013-02-06 - Sesja XXXII
                  |___2012
                  |___2011
                  |___2010
            |___Kadencja 2006-2010-uzupełnienie archiwum
      |___Obwieszczenia Rady Miejskiej w Człuchowie
            |___2013
      |___Druki
      |___Protokoły z sesji Rady Miejskiej
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
      |___Statut Gminy Miejskiej Człuchów
|___Uchwały Rady Miejskiej
Obrona Cywilna
|___Obrona cywilna
      |___Strona Główna
      |___Akty prawne
      |___Komunikaty, zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Miasta
Archiwum Poprzedniego BIP-a
|___Archiwum poprzedniego BIP-a
Zarządzenia burmistrza
|___Zarządzenia Burmistrza
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
Informacje
|___Dokumenty strategiczne
|___Dotacje oświatowe
|___Rejest żlobków i klubów dziecięcych w mieście Człuchów
|___Budżet
      |___2019
            |___Sprawozdania
            |___WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa
            |___Budżet
            |___Projekt Budżetu i WPF
      |___2018
            |___Sprawozdania
                  |___III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa
            |___Budżet
            |___Projekt Budżetu i WPF
      |___2017
            |___Sprawozdania
                  |___IV kwartał
                  |___III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa
            |___Budżet
            |___Projekt Budżetu i WPF
      |___2016
            |___Sprawozdania
                  |___IV kwartał
                  |___III Kwartał
                  |___II Kwartał
                  |___I Kwartał
            |___WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa
            |___Budżet
            |___Projekt Budżetu i WPF
      |___2015
            |___Sprawozdania
                  |___IV kwartał
                  |___III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___WPF
            |___Budżet
            |___Projekt budżetu i WPF
      |___2014
            |___Projekt Budżetu i WPF
            |___Sprawozdania
                  |___IV kwartał
                        |___Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
                  |___III kwartał
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał
            |___WPF
            |___Budżet
      |___2013
            |___Projekt budżetu i WPF
            |___Sprawozdania
                  |___Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2013 roku
            |___WPF
            |___Budżet
      |___2012
      |___2011
            |___Sprawozdania
      |___2010
|___Podatki i opłaty lokalne
      |___Stawki na rok 2017
      |___Stawki na rok 2016
      |___Stawki na rok 2015
      |___Stawki na rok 2014
      |___2013
      |___Interpretacja indywidualna w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
      |___Druki do pobrania
|___Udzielone ulgi/Pomoc publiczna
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
|___Rejestr Instytucji Kultury
|___Wybory / Referenda
      |___Wybory samorządowe 2018
      |___ Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
      |___Referendum 2015
      |___Wybory Prezydenta RP 2015
      |___Wybory 2014 do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezyddentów miast
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
      |___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Człuchowie w 2012 roku
      |___Wybory parlamentarne 2011
|___Współpraca z NGO
      |___Program Współpracy
      |___Konkursy
      |___Małe dotacje
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
      |___Sprawozdania
|___Wybory ławników
|___Raport o mieście
|___Kącik Przedsiębiorcy
|___Petycje
      |___Petycje - 2019 r.
      |___Petycje - 2018 r.
      |___Petycje - 2017 r.
      |___Petycje - 2016 r.
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___Protokoły
|___Uchwały
|___Projekty uchwał